(Chinhphu.vn) - Năm 2013, Việt Nam đạt được thăng hạng về tiếng Anh và hiện đứng thứ 28 trong số trong số 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trước đó, vào năm 2012, Việt Nam xếp thứ 31/54.

Đây là kết quả khảo sát của tổ chức giáo dục tư nhân EF (Education First) chuyên tổ chức các chương trình đào tạo từ ngôn ngữ, du học, học thuật, giao lưu văn hóa…

Bảng xếp hạng các quốc gia gần đây được dựa vào bài kiểm tra miễn phí trên mạng dành cho 750.000 người lớn có ý thức chủ động muốn đánh giá khả năng tiếng Anh của mình từ 60 nước trong năm 2012. 

Để "đạt tiêu chuẩn" tham gia khảo sát, mỗi quốc gia tối thiểu phải có 400 bài thi. Số lượng bài thi của Việt Nam tham gia khảo sát hơn 400.000 bài. Chỉ số và bảng xếp hạng này có ý nghĩa tham khảo đối với người học cũng như xây dựng chính sách.

Theo bản đánh giá về tiếng Anh ở các nước tham gia, một số nước châu Á, đặc biệt là Indonesia và Việt Nam, đã có sự tiến bộ về tiếng Anh trong vòng 6 năm qua (2007-2013). Năm 2012, Việt Nam xếp thứ 31/54 nhưng năm 2013 đã vươn lên xếp thứ 28/60.

Education First được thành lập vào năm 1965, hiện nay có 400 văn phòng và trường học trên thế giới.

Vũ Trọng