(Chinhphu.vn) - Ngày 13/4, tại Hà Nam, Ban Bí thư Trung ương đã tổ chức hội nghị giao ban các tỉnh miền Bắc triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Đại diện Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng ban, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ của 28 tỉnh, thành phố trong khu vực dự hội nghị. Đồng chí Tô Huy Rứa, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Tô Huy Rứa: Cần kết hợp chặt chẽ hơn nữa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình xây dựng nông thôn mới. - Ảnh: CPV

Hội nghị đã dành nhiều thời gian thảo luận, phân tích, đánh giá những việc đã đạt được cũng như những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW; đồng thời, đề xuất những ý kiến, giải pháp để đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của mỗi tổ chức đảng, địa phương, đơn vị, của từng cán bộ, đảng viên.

Các địa phương đã thành lập bộ phận giúp việc các cấp, trong đó có cán bộ chuyên trách; xây dựng được kế hoạch và cụ thể hoá những hướng dẫn của Trung ương, rà soát, bổ sung các tiêu chuẩn, tiêu chí phù hợp với mỗi địa phương để tiếp tục đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, nền nếp, mang tính hệ thống từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở, tạo nên sức lan toả rộng khắp trong mọi tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt, các địa phương đã gắn kết Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình xây dựng nông thôn mới; làm tốt công tác tuyên truyền về các điển hình tiên tiến, nêu gương người tốt việc tốt.

Chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tô Huy Rứa đánh giá cao những ý kiến tham luận, đặc biệt là các ý kiến đã thẳng thắn nhìn nhận những kết quả đạt được cũng như những tồn tại, vướng mắc, hạn chế của mỗi địa phương.

Đồng chí Tô Huy Rứa yêu cầu các địa phương trong thời gian tới cần phát huy những kết quả đã đạt được để đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau hội nghị này, các đại biểu sẽ báo cáo nội dung của hội nghị với Thường trực Tỉnh uỷ các tỉnh, bổ sung những nội dung quan trọng vào chương trình hành động của tỉnh mình, đặc biệt là việc củng cố, xây dựng và nâng cao vai trò của bộ phận giúp việc cho công tác này.

Đồng chí Tô Huy Rứa nhấn mạnh các tỉnh cần kết hợp chặt chẽ hơn nữa Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và chương trình xây dựng nông thôn mới; duy trì thường xuyên việc giao ban, giám sát, rút kinh nghiệm, đặc biệt là việc kiểm tra, giám sát các tiêu chuẩn đạo đức, lối sống, xây dựng các tiêu chí đánh giá, biểu dương, khen thưởng và kịp thời uốn nắn những lệch lạc trong thực hiện.

Đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên. - Ảnh: VNA

Cùng ngày, nằm trong chương trình kiểm tra việc học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ, đồng chí Đinh Thế Huynh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng đoàn công tác đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên.

Đồng chí Đinh Thế Huynh ghi nhận Tỉnh ủy Phú Yên đã bám sát tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, hướng dẫn của các Ban Đảng Trung ương, triển khai nghiêm túc, đúng tiến độ việc học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 ở các cấp.

Phú Yên cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, giữ gìn sự đoàn kết thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong nhân dân, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Về thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW, đồng chí Đinh Thế Huynh nêu rõ, trong thời gian tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên cần tập trung chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo gương Bác trở thành việc làm thường xuyên của từng cơ quan, đơn vị, từng tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Từng chi bộ, cơ quan, đơn vị phải chọn những vấn đề nổi cộm về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống để khắc phục, sửa chữa…

Đồng chí đề nghị, việc triển khai Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” cần gắn bó chặt chẽ với thực hiện cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Nam