(Chinhphu.vn) – Bằng nhiều hoạt động, các cơ quan, đơn vị ở Kon Tum đã đưa việc học và làm theo gương Bác trở thành một việc làm thường xuyên, tự giác, với nhiều cách tổ chức học tập đa dạng.

Ảnh: VGP/Hồng Hạnh

Ngày 31/1, Tỉnh ủy Kon Tum tổ  chức hội nghị tổng kết thực hiện Chỉ thị  03-CT/T của Bộ Chính trị về tiếp tục  đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Việc học và làm theo gương Bác tiếp tục được đẩy mạnh tại nhiều đơn vị. Hàng tháng, trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, 1-2 đồng chí sẽ tự giác báo cáo, liên hệ việc làm của mình theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trước chi bộ, nhấn mạnh mặt được và chưa được, phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Các đơn vị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Huyện ủy Đắk Hà, Sở Giáo dục và Đào tạo… trong sinh hoạt tư tưởng hàng tuần đều gắn với đề cao vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, tuyên dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, phê bình những đối tượng không hoàn thành nhiệm vụ.

Huyện Ngọc Hồi, TP Kon Tum lại chọn hình thức kể những mẩu chuyện, thảo luận các chủ đề về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đầu giờ làm việc sáng thứ 2 hàng tháng.

Song hành cùng với việc học tập, nhiều đơn vị triển khai làm theo gương Bác gắn với phong trào thi đua, điển hình như phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” của Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh học gương Bác bằng việc làm cụ thể: hũ gạo tiết kiệm, ống tiết kiệm, xây dựng mái ấm tình thương…

Các đoàn viên, thanh thiếu niên tham gia các hoạt động sổ  vàng làm theo lời Bác; tủ sách Hồ Chí Minh; công trình, phần việc thanh niên; … lồng ghép với các phong trào Đoàn như phong trào 5 xung kích –  4 đồng hành; 2 chương trình – 3 cuộc vận động; …

Thực hiện việc nêu gương, cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ  chủ chốt các cấp, các cá nhân đã xây dựng, công khai chương trình cá nhân thực hiện học tập và làm việc theo gương Bác để các cán bộ, nhân viên trong đơn vị cùng giám sát, giúp đỡ.

Chỉ thị  03CT-TW của Bộ Chính trị còn được các cấp ngành Kon Tum gắn với Nghị quyết 12-NQ/TW Quy định về những điều đảng viên không được làm và  Quy định 101-QĐ/TW của Ban bí thư Trung ương Đảng.

Mặc dù vậy, công tác tuyên truyền chưa được đẩy mạnh thường xuyên, liên tục, hiệu quả chưa cao, sức lan tỏa chưa rộng; các mô hình hay, điển hình còn chưa được quan tâm đề cao.

Cũng nhân dịp này, Tỉnh ủy và UBND tỉnh Kon Tum sẽ tổ chức buổi gặp mặt, biểu dương 14 tập thể và 30 cá  nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012.

Hồng Hạnh