(Chinhphu.vn) – Ngày 12/6, tại Hà Nội, Bộ phận giúp việc Ban Bí thư tổ chức cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong 6 tháng đầu năm 2012; triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân. - Ảnh: CPV

Các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Vũ Ngọc Hoàng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Bộ phận giúp việc; Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó trưởng Bộ phận giúp việc, chủ trì cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, 6 tháng cuối năm 2012 là thời gian cả nước tập trung thực hiện tốt các nội dung công việc đã đề ra trong Kế hoạch 08-KH/TW của Bộ Chính trị thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Để khắc phục những biểu hiện còn hình thức, nâng cao tính thiết thực và sức thuyết phục của việc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, các thành viên Bộ phận giúp việc Ban Bí thư, đồng thời là đại diện lãnh đạo các đơn vị, ban, ngành Trung ương gắn việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI), xác định rõ một số nội dung cụ thể, chọn một số vấn đề đang gây bức xúc trong cơ quan, đơn vị, ngành mình, tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến, mang lại kết quả cụ thể. Việc giáo dục đạo đức Hồ Chí Minh đối với học sinh, sinh viên và cán bộ đảng viên là những nội dung đã nêu rõ trong Chỉ thị của Bộ Chính trị và Kế hoạch của Ban Bí thư. Các cơ quan được Ban Bí thư giao nhiệm vụ sớm hoàn thành chương trình và tài liệu để triển khai thực hiện nội dung này theo đúng kế hoạch.

Đồng chí Đinh Thế Huynh chỉ rõ: Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03 là một trong những giải pháp quan trọng nhằm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Chỉ thị, Bộ phận giúp việc các cấp cần chú ý việc đa đạng hóa phương pháp, hình thức, chú trọng đi vào chiều sâu việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, chú ý tìm tòi những nội dung thiết thực, mang lại hiệu quả có sức thuyết phục. Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang chuyên mục, chương trình thường xuyên tuyên truyền, cổ vũ về những điển hình tiên tiến, những tấm gương người tốt việc tốt, tập thể và cá nhân thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị; đồng thời nhắc nhở, uốn nắn những nơi làm qua loa chiếu lệ, thực hiện không có hiệu quả, hình thức.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị sau cuộc họp này, các thành viên Bộ phận giúp việc triển khai những công việc đã thống nhất chỉ đạo trong những tháng cuối năm 2012, đầu tư thời gian, công sức, thực sự chủ động trong công tác tham mưu, giúp việc Ban Bí thư; chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chỉ thị ở những lĩnh vực và công việc cụ thể được giao.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đề nghị Bộ phận giúp việc cần gợi mở cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thời gian tới gắn với các địa phương, ngành các cấp như: tổ chức đổi mới công tác tiếp công dân; tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc liên quan đời sống dân sinh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật để phát triển sản xuất.

Các cơ quan báo chí vận dụng phong cách báo chí Hồ Chí Minh trong công tác tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội. Ngành Giáo dục- đào tạo cụ thể hóa, vận dụng sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, tuyên truyền vận động giáo viên, học sinh đổi mới phương pháp dạy và học; tổ chức các cuộc thi viết trên mạng internet về những điển hình học tập và làm theo đạo đức Hồ Chí Minh.

Theo VNA