(Chinhphu.vn) – Đồng chí Đinh Thế Huynh yêu cầu, trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cần tập trung chỉ đạo tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho từng ngành, từng địa phương, cơ quan đơn vị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh: Việc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng,  góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4. - Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 24/2, tại Hà Nội, đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã làm việc với Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương về kết quả triển khai Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 5/10/2011, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã ban hành Kế hoạch số 24-KH/ĐUK về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo gương đạo đức Hồ Chí Minh; Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối ban hành Hướng dẫn số 02-HD/BTĐUK về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư.

Đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Bí thư Đảng ủy Khối cho biết, Bộ phận giúp việc của Đảng ủy Khối đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Bộ phận chuyên trách đã thường xuyên phối hợp với các đảng ủy và Bộ phận giúp việc các đảng ủy trực thuộc để theo dõi, tổng hợp tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện, luôn chủ động tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ, Thường trực Đảng ủy Khối chương trình, kế hoạch công tác nhằm chỉ đạo, triển khai thực hiện có kết quả Chỉ thị.

Theo báo cáo của các Đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối, tính đến ngày 22/2/2012, đã có 55/60 Đảng bộ đã xây dựng kế hoạch hoặc hướng dẫn triển khai Chỉ thị; 44/60 Đảng bộ đã thành lập Bộ phận giúp việc, 39/60 Đảng bộ đã xây dựng Quy chế làm việc của Bộ phận giúp việc. Các Đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối mặc dù không thành lập Bộ phận giúp việc cũng đã tiến hành phân công đồng chí cấp ủy trực tiếp tham mưu cho Ban thường vụ việc triển khai thực hiện Chỉ thị.

Đồng chí Trần Hồng Hà cũng khẳng định, Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách hiệu quả và thiết thực; tích cực đưa việc học tập và làm theo tấm gương của Bác trở thành việc làm thường xuyên, lâu dài, mang tính tự giác trong mọi hoạt động của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, trong mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh, thời gian qua các cấp, các ngành, các cơ quan đơn vị đã tổ chức những hoạt động đi vào các nội dung cụ thể mà Chỉ thị của Bộ Chính trị yêu cầu và bước đầu phát huy sự chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của cấp ủy và lãnh đạo các cấp, như đưa vào sinh hoạt chi bộ nội dung chuyên đề học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Tuy nhiên, bên cạnh những việc làm được, cần thẳng thắn nhìn nhận nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị còn chưa xác định rõ việc thực hiện những nội dung, giải pháp được nêu trong Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, chưa đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành công việc thường xuyên, quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên.

Đồng chí nhấn mạnh, việc thực hiện tốt Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị có ý nghĩa quan trọng để ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ được nêu trong Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4: Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng, cần xác định rõ nội dung, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể về 8 nội dung, biện pháp chủ yếu mà Chỉ thị yêu cầu.

Mặt khác, cần chú trọng công tác tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, tuyên truyền về các điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tạo không khí phấn khởi và sức lan tỏa tích cực từ các điển hình.

Đồng chí Đinh Thế Huynh cũng yêu cầu, trong công tác tổ chức thực hiện Chỉ thị của Đảng ủy Khối, của đảng ủy và của Ban cán sự đảng các bộ, ngành Trung ương, cần tập trung chỉ đạo tốt việc xây dựng chuẩn mực đạo đức cho từng ngành, từng địa phương, cơ quan đơn vị.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị, Ban thường vụ cấp ủy và đồng chí Bí thư chỉ đạo, lựa chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức để chi bộ, đảng bộ bàn biện pháp phấn đấu, khắc phục, tạo chuyển biến, đẩy lùi tiến tới giải quyết dứt điểm.

Mai Chi