Trang chủ » Box Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Tháo dỡ các rào cản – Vận hội của kinh tế tư nhân

07:15, 08/09/2017

Tháo dỡ các rào cản, tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân (KTTN) phát triển nhanh, hội nhập thành công trở thành đòi hỏi bức xúc và cần được tiến hành một cách bài bản và kiên...

“Chủ trương một, biện pháp mười”

16:12, 07/09/2017

Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) về kinh tế tư nhân thực sự tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp, cho người dân, nhưng phải hành động như thế nào để Nghị quyết đi vào cuộc...

Biến đột phá thành hành động

12:36, 07/09/2017

Để phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực của quan trọng của nền kinh tế nước ta bên cạnh sự mong mỏi, phải có cách làm hay cùng với tính lý trí cao cho...

Niềm tin lớn ở cuộc chơi sòng phẳng

06:23, 07/09/2017

Nghị quyết 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân” đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân. Với niềm tin vào tương lai, các doanh nghiệp sẽ có...

Một quyết tâm chính trị mới: Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

16:18, 06/09/2017

Nghị quyết đã thể hiện một quyết tâm chính trị mới của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đà cho kinh tế tư nhân thật sự phát triển lành mạnh, cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế...

Tư duy mới của Đảng về kinh tế tư nhân

14:28, 30/08/2017

Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định...

Hình thành hệ thống quan điểm đồng bộ về hoàn thiện thể chế kinh tế

08:43, 30/08/2017

Các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là bước đột phá trong việc hình thành quan điểm về mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam mang tính hệ thống.

Đổi mới phương thức triển khai, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10:26, 29/08/2017

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành cùng lúc 3 Nghị quyết (1) đã thể hiện sự cấp bách và tính liên kết hữu cơ của các vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị...

Hoá giải điểm ‘nóng’, phát triển DNNN phù hợp với bối cảnh mới

08:28, 29/08/2017

Nghị quyết số 12 về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN là một trong 3 Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thông qua, đã nêu một số vấn...

Phát triển kinh tế tư nhân: Bước chuyển nhịp nhàng từ nhận thức đến hành động

18:25, 28/08/2017

Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã nêu ra được những chủ trương lớn để khẳng định...