Trang chủ » Box Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Nghị quyết Trung ương 5: Điểm nhấn tạo động lực, đột phá trong phát triển kinh tế

09:40, 28/08/2017

Các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đang được quán triệt và triển khai thực hiện như những điểm nhấn nhằm tạo động lực mới và sự đột phá trong phát...

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

16:37, 11/08/2017

Sáng 11/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt của Thành...

Cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong CPH doanh nghiệp

18:52, 10/07/2017

(chinhphu.vn) – Cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn chậm, 6 tháng qua mới cổ phần hoá 20 doanh nghiệp (DN) và xây dựng phương án cổ phần hoá 21 DN, số vốn thoái là...

'Nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, hành động phải quyết liệt'

14:50, 29/06/2017

“Để thực hiện hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương thì nhận thức phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải lớn, phương pháp phải đúng, hành động phải quyết liệt, khen thưởng kỷ luật phải...

Động lực mới cho phát triển kinh tế tư nhân

07:44, 27/06/2017

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) thể hiện đường lối quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước về phát triển...

Đảng bộ Khối DN Trung ương: Tăng cường chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế

12:21, 10/01/2017

Trong năm 2017, Đảng bộ Khối DN Trung ương sẽ tập trung chỉ đạo các DN trong Khối đẩy mạnh triển khai các giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động, sức...

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải tạo được chuyển biến rõ nét về KT-XH

10:51, 04/01/2017

Tiếp tục quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), các địa phương xác định công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng phải gắn chặt với việc tạo được chuyển biến rõ nét trong việc triển khai...

Đảng đoàn Quốc hội quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII

19:45, 26/12/2016

Sáng 26/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị quán triệt các Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì hội nghị.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với chương trình hành động cụ thể

15:28, 21/12/2016

Hiện nay, nhiều địa phương trên cả nước tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) với tinh thần gắn yêu cầu của Trung ương với chương trình hành động cụ thể của...

Rèn luyện bản lĩnh chính trị là vấn đề quan trọng có ý nghĩa sống còn

15:26, 21/12/2016

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh yêu cầu mỗi cán bộ, đảng viên của Bộ Ngoại giao cần luôn xác định rèn luyện bản lĩnh chính trị, tư tưởng...