Trang chủ » Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Niềm tin lớn ở cuộc chơi sòng phẳng

06:23, 07/09/2017

Nghị quyết 10-NQ/TW về “phát triển kinh tế tư nhân” đóng vai trò quan trọng trong việc tạo dựng niềm tin của các doanh nghiệp tư nhân. Với niềm tin vào tương lai, các doanh nghiệp sẽ có...

Một quyết tâm chính trị mới: Tạo đà cho kinh tế tư nhân phát triển

16:18, 06/09/2017

Nghị quyết đã thể hiện một quyết tâm chính trị mới của Đảng và Nhà nước nhằm tạo đà cho kinh tế tư nhân thật sự phát triển lành mạnh, cùng với kinh tế nhà nước, kinh tế...

Tư duy mới của Đảng về kinh tế tư nhân

14:28, 30/08/2017

Nghị quyết số 10-NQ/TW Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII “về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định...

Hình thành hệ thống quan điểm đồng bộ về hoàn thiện thể chế kinh tế

08:43, 30/08/2017

Các Nghị quyết Trung ương 5 (khoá XII) là bước đột phá trong việc hình thành quan điểm về mô hình kinh tế thị trường của Việt Nam mang tính hệ thống.

Đổi mới phương thức triển khai, đưa nhanh Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

10:26, 29/08/2017

Việc Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành cùng lúc 3 Nghị quyết (1) đã thể hiện sự cấp bách và tính liên kết hữu cơ của các vấn đề hoàn thiện thể chế kinh tế thị...

Hoá giải điểm ‘nóng’, phát triển DNNN phù hợp với bối cảnh mới

08:28, 29/08/2017

Nghị quyết số 12 về cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DNNN là một trong 3 Nghị quyết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII thông qua, đã nêu một số vấn...

Phát triển kinh tế tư nhân: Bước chuyển nhịp nhàng từ nhận thức đến hành động

18:25, 28/08/2017

Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân (KTTN) trở thành động lực quan trọng trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN đã nêu ra được những chủ trương lớn để khẳng định...

Nghị quyết Trung ương 5: Điểm nhấn tạo động lực, đột phá trong phát triển kinh tế

09:40, 28/08/2017

Các nghị quyết về kinh tế của Hội nghị Trung ương 5 (khóa XII), đang được quán triệt và triển khai thực hiện như những điểm nhấn nhằm tạo động lực mới và sự đột phá trong phát...

Đà Nẵng quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

16:37, 11/08/2017

Sáng 11/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt của Thành...

Cần tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong CPH doanh nghiệp

18:52, 10/07/2017

(chinhphu.vn) – Cổ phần hóa, thoái vốn của doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) còn chậm, 6 tháng qua mới cổ phần hoá 20 doanh nghiệp (DN) và xây dựng phương án cổ phần hoá 21 DN, số vốn thoái là...