Trang chủ » Box Chuyên đề » Đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng vào cuộc sống

Quán triệt Nghị quyết ĐH XII của Đảng cho cán bộ khối báo chí, xuất bản

10:03, 29/06/2016

Thực hiện Chỉ thị số 01-CT/TW ngày 22/3/2016 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW ngày 8/4/2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương “về học tập, quán triệt, truyên truyền và triển khai thực hiện Nghị...

Đội ngũ trí thức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

10:47, 27/05/2016

Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng giúp các đồng chí là lãnh đạo liên hiệp các hội, tổng hội, các hội khoa học và kỹ thuật, đội ngũ trí thức nắm...

Học tập Nghị quyết Đại hội XII của Đảng với tinh thần đổi mới

08:57, 21/04/2016

Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng vừa bế mạc thành công sau 2 ngày làm việc với tinh thần đổi mới, nghiêm túc, thiết thực,...

Ngày làm việc thứ 2 Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII

07:47, 20/04/2016

Ngày 20/4, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng bước sang ngày làm việc thứ 2. Tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ...

Triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng: Cần khẩn trương, hiệu quả, thiết thực

11:24, 19/04/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, điều quan trọng là đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống bằng việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết có hiệu quả, khắc phục tình trạng Nghị...

Khai mạc Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

08:41, 19/04/2016

Sáng 19/4 tại Hà Nội, Hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng bắt đầu chương trình làm việc.

Công bố văn kiện Đại hội XII của Đảng

18:47, 24/03/2016

Báo điện tử Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn hai văn kiện Đại hội XII của Đảng: Báo cáo chính trị và Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã...

Bộ Chính trị chỉ thị quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội XII của Đảng

17:05, 24/03/2016

Ngày 22/3, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Chỉ thị số 01-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn...

Tập trung thảo luận Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội

09:25, 10/03/2016

Cùng với hai nội dung lớn, trọng tâm khác là xem xét Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và việc giới thiệu nhân sự lãnh đạo cấp cao của các cơ quan...

Trung ương thảo luận Chương trình làm việc toàn khóa

09:10, 10/03/2016

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị Trung ương tập trung thảo luận, lựa chọn đưa vào Chương trình những vấn đề lớn, quan trọng và cần thiết, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm...