(Chinhphu.vn) – Sáng 11/8, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XII) và Quy định 86-QĐ/TW của Bộ Chính trị đến cán bộ chủ chốt của Thành phố.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: VGP/Hồng Hạnh
Tại hội nghị, gần 600 cán bộ, lãnh đạo các cấp, ngành tại Đà Nẵng đã nghe quán triệt về kế hoạch học tập, chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII) về phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả DN Nhà nước.

Triển khai Nghị quyết, Đà Nẵng hướng đến xây dựng và vận hành thống nhất, đồng bộ mô hình, nội dung của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với thực trạng phát triển và điều kiện thực tế của Thành phố.

Theo ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng, qua nghiên cứu, thảo luận, Ban Thường vụ đã thống nhất xây dựng chung một chương trình hành động thực hiện Nghị quyết.

Theo đó, Đà Nẵng chú trọng vào việc hoàn thiện thể chế, tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp; thực hiện có hiệu quả các chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động an sinh  xã hội. Trong đó ưu tiên thu hút các ngành công nghiệp kỹ thuật-công nghệ cao, khuyến khích các ngành công nghiệp sạch, sản xuất sản phẩm có chất lượng, có giá trị gia tăng và khả năng cạnh tranh cao đáp ứng nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Phát huy hiệu quả hoạt động của Vườn ươm doanh nghiệp, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ ...

Phấn đấu đến 2020, Đà Nẵng có khoảng 30.000 DN tư nhân, trong đó, có 3-5% DN có quy mô lớn.

Đà Nẵng cũng đề ra kế hoạch đến năm 2020, sẽ hoàn thành thoái vốn, điều chỉnh tỉ lệ vốn Nhà nước nắm giữ tại Công ty CP Cấp nước Đà Nẵng và Công ty CP Môi trường đô thị Đà Nẵng theo quy định; hoàn thành cổ phần hóa 4 đơn vị sự nghiệp theo danh mục đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Để Nghị quyết đi vào thực tiễn, có hiệu quả theo kế hoạch đề ra, Bí thư Thành ủy Nguyễn Xuân Anh yêu cầu cả hệ thống chính trị tại Đà Nẵng phải khẩn trương nghiên cứu Nghị quyết và chương trình hành động của Thành ủy, từ đó xây dựng kế hoạch thực tế phù hợp với nhiệm vụ của đơn vị.

Hồng Hạnh