(Chinhphu.vn) - Bố của ông Lương Văn Dương (Nam Định) đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu là Trung tâm y tế huyện Ý Yên. Nay, bố ông muốn chuyển lên Bệnh viện Bạch Mai thông qua Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm và Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam.

Được sử dụng giấy hẹn khám lại mà không cần giấy chuyển tuyến

Ông Dương hỏi, bố ông chuyển viện theo quy trình như trên thì có được coi là thông tuyến đúng quy định không? Vì hiện nay Bệnh viện Bạch Mai có giấy hẹn khám lại nhưng vẫn yêu cầu có giấy chuyển viện.

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT (trừ quy định tại Khoản 6, Điều 11 Thông tư số 40/2015/TT-BYT đã được bãi bỏ theo quy định tại Điểm đ, Khoản 2, Điều 41 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP), trường hợp bố của ông đã đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại Trung tâm y tế huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định nhưng khám chữa bệnh tại Trung tâm y tế huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam là đi khám chữa bệnh BHYT không đúng tuyến.

Trường hợp bố của ông tự đi khám chữa bệnh không đúng tuyến, sau đó được cơ sở nơi tiếp nhận chuyển tuyến đến cơ sở khám chữa bệnh khác trong trường hợp cấp cứu, đang điều trị nội trú được phát hiện bệnh khác ngoài phạm vi chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh; tình trạng bệnh diễn biến vượt quá khả năng chuyên môn của cơ sở khám chữa bệnh theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP và giấy chuyển tuyến còn giá trị sử dụng theo quy định tại Khoản 5, Điều 15 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP thì được sử dụng giấy hẹn khám lại mà không cần giấy chuyển tuyến.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHYT , chuyển tuyến , chuyển viện