(Chinhphu.vn) – Văn phòng đại diện Kingston tại Việt Nam (TP Hồ Chí Minh) có văn bản đề nghị BHXH TP Hồ Chí Minh điều chỉnh chức năng tra cứu kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN trên website http://c13bhxhtphcm.gov.vn để bảo mật thông tin thu nhập và quyền riêng tư của doanh nghiệp và người lao động.

Việc thông báo kết quả đóng BHXH để người lao động tự tra cứu là rất cần thiết

Theo ý kiến của Văn phòng đại diện Kingston, chức năng “thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN” đã hỗ trợ cho người lao động dễ dàng truy cấp dữ liệu đóng bảo hiểm. Tuy nhiên, chức năng này cũng khiến các nhân viên vô tình có được thông tin cá nhân của người lao động (mã sổ BHXH, mã thẻ BHYT, số chứng minh nhân dân) trong quá trình làm việc tại doanh nghiệp có thể lợi dụng để tra cứu thông tin thu nhập của nhân viên khác ngay cả khi họ đã làm việc ở doanh nghiệp khác. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến vấn đề bảo mật thông tin thu nhập của doanh nghiệp và người lao động của công ty.

Về vấn đề này, BHXH Thành phố Hồ Chí Minh trả lời như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 3.4 khoản 3 Điều 41 Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 của BHXH Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu BHXH, BHYT, quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT và hướng dẫn tại công văn số 704/BHXH-BT ngày 4/3/2014 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn một số nội dung về thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT quy định tại Quyết định số 1111/QĐ-BHXH, BHXH TP. Hồ Chí Minh đã thực hiện việc cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN của năm trước (mẫu C13-TS) của người lao động trên trang http://c13bhxhtphcm.gov.vn để người lao động tra cứu dễ dàng, thuận tiện.

Hiện nay, các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH rất phổ biến nhưng người lao động không biết, đến khi nghỉ việc mới biết thì khiếu nại rất phức tạp. Do đó, việc thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN để người lao động tự tra cứu là rất cần thiết.

Đồng thời, việc cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT và BHTN này không thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ mật của BHXH Việt Nam theo Quyết định số 109/2005/QĐ-BCA (A11) ngày 1/2/2005 của Bộ trưởng Bộ Công an.

Chinhphu.vn