(Chinhphu.vn) – Mẹ của ông Trần Thiên Hoàng (Hà Nội) là cán bộ hưu ở tỉnh Hưng Yên. Vừa qua, mẹ ông chuyển hộ khẩu thường trú về Hà Nội. Ông Hoàng hỏi, thủ tục chuyển nơi hưởng lương hưu và BHYT đối với mẹ ông như thế nào?

Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời ông Trần Thiên Hoàng như sau:

Theo quy định tại Điểm 7.2, Khoản 7, Điều 25 Quyết định số 01/QĐ-BHXH ngày 3/1/2014 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, mẹ của ông đang hưởng lương hưu tại tỉnh Hưng Yên, hiện nay chuyển đến cư trú tại TP. Hà Nội thì thủ tục chuyển nơi nhận lương hưu bao gồm đơn đề nghị (Mẫu số 16A-HSB), nếu có sự không thống nhất về họ, tên, ngày, tháng, năm giữa chứng minh nhân dân và hồ sơ hưởng BHXH thì cần nêu rõ trong đơn kèm theo bản chụp chứng minh nhân dân; hồ sơ được nộp hoặc gửi theo đường bưu điện cho BHXH huyện hoặc BHXH tỉnh nơi đang chi trả lương hưu.

Sau khi có thông báo của cơ quan BHXH về thời gian, địa điểm chi trả lương hưu thì mẹ của ông đến nhận lương hưu, thẻ BHYT và nộp lại thẻ BHYT đã được cấp trước đó.

Chinhphu.vn