(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Thu Hiền (TP. Hồ Chí Minh) được biết, theo quy định, nếu trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30/9 của năm đó. Tuy nhiên, theo trả lời của cán bộ bệnh viện thì giá trị sử dụng căn cứ thời hạn ghi trên thẻ BHYT.

Bà Hiền hỏi, bà có phải đi đổi lại thẻ BHYT cho con không? Nếu phải đổi thì thủ tục như thế nào?

BHXH Việt Nam trả lời bà Trần Thị Thu Hiền như sau:

Khoản 10, Điều 1 Luật số 46/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật BHYT có hiệu lực thi hành từ 1/1/2015 quy định: “Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi. Trường hợp trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến ngày 30 tháng 9 của năm đó”.

Ngày 17/12/2014, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 4996/BHXH-CSYT hướng dẫn một số nội dung theo quy định của Luật BHYT sửa đổi, bổ sung, trong đó hướng dẫn cụ thể việc thu hồi, đổi thẻ cho đối tượng là trẻ em dưới 6 tuổi đã được cấp thẻ BHYT nhưng chưa đến kỳ nhập học.

Vì vậy, để điều chỉnh thông tin về thời hạn sử dụng ghi trên thẻ BHYT cho trẻ, đề nghị bà liên hệ với cơ quan BHXH nơi cấp thẻ BHYT để được hướng dẫn và đổi thẻ BHYT theo quy định.

Chinhphu.vn

Từ khóa: BHXH , BHYT , trẻ dưới 6 tuổi , thẻ BHYT