(Chinhphu.vn) – Dự kiến, tháng 9/2019 Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội sẽ phối hợp với Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội tổ chức Hội thảo Giáo dục 2019 với chủ đề “Phát triển  giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế”.

Các vấn đề phát triển giáo dục nghề nghiệp sẽ được thảo luận tại Hội thảo Giáo dục 2019

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng Phan Thanh Bình, hội thảo sẽ là diễn đàn để các chuyên gia, nhà khoa học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, doanh nghiệp và các nhà hoạch định chính sách cùng trao đổi, thảo luận, đề xuất ý tưởng nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp Việt Nam, thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này.

Từ đó, hội thảo góp phần cung cấp cơ sở lý luận và thực tiễn cho Ủy ban, các đại biểu Quốc hội trong việc thực hiện chức năng thẩm tra, giám sát và kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành hoàn thiện chính sách, pháp luật để phát triển giáo dục nghề nghiệp, cung cấp nguồn nhân lực có trình độ tay nghề cao trong bối cảnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng và hội nhập quốc tế mạnh mẽ.

Hội thảo Giáo dục 2019 sẽ được tổ chức theo hình thức tương tác giữa các diễn giả và các đại biểu tham dự. Theo đó, các diễn giả và các đại biểu trao đổi và tranh luận trực tiếp về những nội dung chuyên đề đưa ra ngay tại hội thảo, gồm ba nội dung: Thể chế giáo dục nghề nghiệp; doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp; chất lượng giáo dục nghề nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Lê Quân, dự kiến trong tháng 6, Bộ sẽ chủ trì Hội nghị hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường trong giáo dục nghề nghiệp với sự tham dự của các doanh nghiệp và nhà trường. Nhấn mạnh vai trò của doanh nghiệp trong giáo dục nghề nghiệp, ông Lê Quân cho rằng doanh nghiệp không chỉ là đối tượng sử dụng lao động mà doanh nghiệp còn chính là nơi đào tạo.

Theo Luật Giáo dục nghề nghiệp hiện hành, việc đào tạo cấp bằng trung cấp, cao đẳng chỉ là một phần nổi của hệ thống GDNN, còn phần đào tạo cấp chứng chỉ, kỹ năng, đào tạo lại cho người lao động mới là điều quan trọng, thời gian tới sẽ là nhiệm vụ trọng tâm của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

“Với thực tế hiện nay, các cơ sở giáo dục đào tạo bắt buộc phải dạy cái mà doanh nghiệp đang làm, đang cần. Ngược lại doanh nghiệp muốn có lao động thì phải vào trường hợp tác và tự làm đào tạo. Do đó, cần có sự liên kết chặt chẽ giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp”, Thứ trưởng Lê Quân khẳng định.

Để giải quyết vướng mắc trong quan hệ giữa doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, hội thảo sẽ mời các đại biểu đến từ các hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam… để lắng nghe doanh nghiệp cần gì, từ đó đào tạo ra nguồn nhân lực phù hợp. 

Thu Cúc