(Chinhphu.vn) - Theo thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, sau thời gian thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa lớp 6 và tiếp nhận hồ sơ thẩm định, Bộ đã nhận được 43 bản mẫu sách giáo khoa của đầy đủ 11 môn học, hoạt động giáo dục bắt buộc và bản mẫu sách giáo khoa môn tự chọn Tiếng Anh.
Trong đó, trừ môn Tin học có 4 bản mẫu, Tiếng Anh có 9 bản mẫu, các môn còn lại mỗi môn có 3 bản mẫu sách giáo khoa.

Hiện nay, Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông mới (năm 2018) đã bắt đầu làm việc với 128 thành viên của 12 hội đồng, gồm các môn: Toán, Ngữ văn, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử-Địa lý, Giáo dục công dân, Tiếng Anh, Tin học, Công nghệ, Giáo dục thể chất, Mỹ thuật, Âm nhạc, Hoạt động trải nghiệm và Hướng nghiệp.

Thành phần Hội đồng bao gồm các nhà khoa học, nhà giáo dục, nhà quản lý giáo dục có kinh nghiệm, uy tín về giáo dục và đại diện các tổ chức có liên quan. Trong đó, ít nhất 1/3 số thành viên là các nhà giáo đang giảng dạy môn học, hoạt động giáo dục ở cấp học tương ứng.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Hữu Độ, ý kiến của Hội đồng đôi khi có thể làm thay đổi cả giá trị của cuốn sách. Hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định sách giáo khoa sẽ giúp các bản mẫu khi được trình Bộ trưởng phê duyệt sẽ là những sản phẩm chất lượng tốt nhất, đáp ứng yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định phải nắm chắc chương trình tổng thể, chương trình từng môn học; hiểu rõ sự khác biệt của chương trình hiện hành so với Chương trình giáo dục phổ thông mới, từ đó thấy được cách tiếp cận của sách giáo khoa mới so với sách hiện hành khác nhau như thế nào và có sự phân tích, đánh giá sách mới tốt hơn.

Khác với chương trình hiện hành, Chương trình giáo dục phổ thông mới chuyển mục tiêu giáo dục từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang chú trọng phát triển phẩm chất, năng lực cho học sinh, tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động, sáng tạo trong dạy học. Chương trình được viết theo hướng mở, không quy định bài học theo từng tiết hay việc cả nước phải cùng một ngày, một giờ, dạy một bài giống nhau như hiện nay. Mỗi địa phương, mỗi nhà trường có thể sử dụng một số sách giáo khoa khác nhau và nhà trường, giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục phù hợp với điều kiện dạy học của cơ sở mình.

Do đó, Hội đồng thẩm định cần lưu ý tính mở để tôn trọng sự sáng tạo của nhóm tác giả và sự hấp dẫn của các các cuốn sách. Đồng thời, các thành viên khi thẩm định cần xem xét kỹ từng câu chữ, hình ảnh của từng bản mẫu để hiểu ý tưởng, triết lý của cuốn sách; tìm ra cái hay, cái mới, điểm sáng tạo của tác phẩm và giúp tác giả hoàn thiện bản mẫu tốt hơn. Trong quy trình thẩm định, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định có hoạt động tác giả trình bày, trao đổi ý tưởng của bản mẫu sách giáo khoa để Hội đồng hiểu rõ về tác phẩm của mình.

BT