(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT vừa công bố phổ điểm của 5 tổ hợp phổ biến nhất dùng để xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2021.
Đó là phổ điểm của 5 tổ hợp xét tuyển truyền thống là A00, A01, B00, C00 và D01.

Tổ hợp A00: Mức điểm có số lượng thí sinh đạt được nhiều nhất ở tổ hợp này là 23 điểm. Thủ khoa của tổ hợp này là 29,55 điểm. Có 11 thí sinh đạt 29,5 điểm.

Tổ hợp A01 cũng có một thủ khoa đạt 29,55. Số thí sinh đạt 29,5 điểm là 19 thí sinh. Mức điểm có thí sinh đạt được nhiều nhất là 22 điểm.

Tổ hợp B00: Tổ hợp này có thủ khoa duy nhất đạt điểm tuyệt đối, cao nhất toàn quốc. Số thí sinh đạt từ 29,25 - 29,5 là 66, có 6 thí sinh đạt từ 29,75 điểm. Mức điểm có nhiều thí sinh đạt được nhất là 20,5 điểm.

Tổ hợp D01: Mức điểm có số thí sinh đạt nhiều nhất ở tổ hợp này là 20,5 điểm.

Tổ hợp C00: Mức điểm nhiều thí sinh đạt được ở tổ hợp này là 18 điểm.
Nhật Nam