(Chinhphu.vn) - Nội dung kinh doanh dịch vụ tư vấn du học vừa được quy định rõ tại Nghị định số 46/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm: 1- Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp; 2- Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 3- Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học gồm: 1- Giới thiệu, tư vấn thông tin về chính sách giáo dục của các quốc gia và vùng lãnh thổ; tư vấn lựa chọn trường học, khóa học, ngành nghề và trình độ phù hợp với khả năng và nguyện vọng của người học; 2- Tổ chức quảng cáo, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm về du học theo quy định của pháp luật; 3- Tổ chức chiêu sinh, tuyển sinh du học; 4- Tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cần thiết cho công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập; 5- Tổ chức đưa công dân Việt Nam ra nước ngoài học tập, đưa cha mẹ hoặc người giám hộ tham quan nơi đào tạo ở nước ngoài theo quy định của pháp luật; 6- Các hoạt động khác liên quan đến kinh doanh dịch vụ tư vấn du học.

Nhân viên tư vấn du học phải có trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên

Nghị định quy định rõ tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học phải đảm bảo các điều kiện sau: 1- Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học được thành lập theo quy định của pháp luật; 2- Có trụ sở, cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 3- Đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tổ chức kinh doanh dịch vụ tư vấn du học bị đình chỉ hoạt động kinh doanh tư vấn du học khi xảy ra một trong những trường hợp sau: 1- Gian lận để được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 2- Không bảo đảm một trong các điều kiện quy định tại Điều 107 của Nghị định này; 3- Vi phạm quy định của pháp luật về giáo dục bị xử phạt vi phạm hành chính ở mức độ phải đình chỉ; 4- Cho thuê hoặc cho mượn giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học; 5- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

Phương Nhi