(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đề nghị hỗ trợ, cung cấp thông tin về tình hình lưu học sinh Việt Nam trong dịch bệnh COVID-19.

Ảnh minh họa

Trong văn bản này, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cho biết: Hiện nay, tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do COVID-19 gây ra trên thế giới đang có diễn biến phức tạp, số ca lây nhiễm liên tục tăng.

Thời gian qua, Bộ GD&ĐT đã cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh, tình trạng lưu học sinh Việt Nam từ các phương tiện thông tin đại chúng và từ lưu học sinh để có thể hỗ trợ, chia sẻ khi cần thiết. Tuy nhiên, các thông tin này chưa được liên tục và đầy đủ.

Nhằm hỗ trợ các lưu học sinh Việt Nam đang học tập tại nước ngoài được đảm bảo an toàn, kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, tránh dịch bệnh, Bộ GD&ĐT đề nghị các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài giúp đỡ một số công việc liên quan đến vấn đề này. Trong đó có việc cập nhật thông tin thường xuyên về tình hình lưu học sinh Việt Nam, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của ngành Giáo dục nói chung và các cơ sở giáo dục nói riêng ở nước sở tại. Đồng thời, trao đổi với các cơ quan liên quan của nước sở tại để tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh sống và học tập của lưu học sinh Việt Nam.

HB