(Chinhphu.vn) - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về Đề án phát triển Trường Đại học Tôn Đức Thắng thành Đại học đẳng cấp quốc tế.

Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Thông báo kết luận nêu rõ, thực hiện chủ trương đẩy mạnh tự chủ đại học, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động cho một số cơ sở giáo dục đại học. Trường Đại học Tôn Đức Thắng là một trong những trường đầu tiên được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ về thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động đối với các cơ sở giáo dục đại học công lập giai đoạn 2014 – 2017. Thời gian qua, Trường đã có nhiều nỗ lực phát huy tự chủ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính và đạt được nhiều kết quả tốt.

Kết thúc thời gian thí điểm vào năm 2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan tổng kết, đánh giá Nghị quyết số 77/NQ-CP để cụ thể hóa, pháp luật hóa và tổ chức thực hiện rộng rãi chủ trương này trong cả nước.

Các kiến nghị của Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập.

Tại Nghị quyết số 89/NQ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về Phiên họp Chính thường kỳ tháng 9/2016, Chính phủ đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định cơ chế tự chủ của các cơ sở giáo dục đại học công lập theo hướng đẩy mạnh và mở rộng hơn nữa quyền tự chủ đại học gắn với nâng cao chất lượng giáo dục đại học; giảm mạnh sự can thiệp hành chính của các cơ quan chủ quản đối với hoạt động của các trường đại học, tiến tới xóa bỏ cơ chế chủ quản; đổi mới mô hình quản trị đại học theo hướng chuyển từ chế độ thủ trưởng (Hiệu trưởng) sang chế độ tập thể lãnh đạo (Hội đồng trường) tương tự như đã thực hiện đối với đổi mới doanh nghiệp nhà nước; quy định Hội đồng trường là cấp có thực quyền, phân định rõ trách nhiệm giữa Hội đồng trường với Ban giám hiệu (Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng), bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời đẩy mạnh thực hiện công khai, dân chủ, tôn trọng quyền của tập thể cán bộ, giảng viên.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam giao Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương hoàn thiện và trình Chính phủ ban hành Nghị định này. Sau khi Nghị định ban hành, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Giáo dục và Đào tạo thống nhất chỉ đạo Trường Đại học Tôn Đức Thắng thực hiện.

Về tự chủ tuyển sinh, Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về tuyển sinh theo hướng không cào bằng quy mô tuyển sinh giữa các trường; các trường đã được quốc tế xếp hạng thì quy mô tuyển sinh lớn hơn; các trường đã tự chủ thì được quyền tự chủ trong tuyển sinh gắn với bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm giải trình về chất lượng đào tạo.

Đối với thủ tục xin giấy phép lao động cho chuyên gia nước ngoài có trình độ từ tiến sĩ trở lên, Phó Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong việc cấp giấy phép lao động cho các chuyên gia là người nước ngoài có trình độ tiến sĩ trở lên làm việc tại các cơ sở giáo dục đại học trong nước nhất là đối với thủ tục về lý lịch tư pháp.

Về việc sử dụng tài sản, tài chính, cơ sở vật chất và thương hiệu Trường, Phó Thủ tướng ủng hộ chủ trương các trường tự chủ được sử dụng tài sản nhà nước để liên doanh, liên kết nhưng phải bảo đảm bảo tồn, phát triển vốn, tài sản nhà nước và tuân thủ các quy định của pháp luật.

Minh Hiển