(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT phối hợp với Bộ TT&TT vừa tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2018-2019 dành cho các cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, công tác học sinh, sinh viên của ngành giáo dục.
Hội nghị Tập huấn công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo; công tác giáo dục chính trị và học sinh, sinh viên năm học 2018-2019.
Hội nghị là hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Bộ TT&TT và Bộ GD&ĐT trong dịp đầu năm học mới 2018-2019 nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác thông tin và bảo vệ biên giới lãnh thổ, chủ quyền quốc gia và hội nhập quốc tế trong tình hình hiện nay.

Ông Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách, Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên (Bộ GD&ĐT) nhấn mạnh: Trong bối cảnh đất nước hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và tình hình Biển Đông liên tục có những diễn biến mới, phức tạp và khó lường, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên có vai trò hết sức quan trọng, góp phần tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của học sinh, sinh viên nói riêng, cũng như các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận xã hội cao về các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. 

“Trong những năm qua, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo và hội nhập quốc tế đã được triển khai thực hiện trên cả nước. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, đội ngũ cán bộ làm công tác chính trị tư tưởng, học sinh, sinh viên cần tăng cường hơn nữa và không ngừng đổi mới về nội dung và hình thức công tác tuyên truyền biển, đảo và thông tin đối ngoại”, ông Mai Ánh Hồng - Phó Cục trưởng Cục Thông tin đối ngoại (Bộ TT&TT) đề nghị.

Ban tổ chức cho biết, tại hội nghị, các báo cáo viên đến từ Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ Công Thương, Bộ GD&ĐT, Bộ TT&TT sẽ cung cấp thông tin với 3 mảng nội dung chính, bao gồm: Một số nội dung cơ bản về công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền chủ quyền biển, đảo, biên giới lãnh thổ quốc gia; Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, an ninh, trật tự trường học, hướng dẫn triển khai “Tuần sinh hoạt công dân - học sinh sinh viên” năm học 2018-2019; Hội nhập quốc tế và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp theo Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trong các cơ sở giáo dục.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã phát biểu, thảo luận đề cập nhiều vấn đề liên quan đến thực hiện chế độ chính sách cho học sinh, sinh viên, công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên, ý nghĩa công tác tư vấn tâm lý trong việc giảm thiểu hiện tượng bạo lực học đường và đề xuất Bộ GD&ĐT tăng cường hoạt động giao ban, bồi dưỡng tập huấn kịp thời cho đội ngũ cán bộ phụ trách lĩnh vực này tại các đại  học, các Sở GD&ĐT…

Ông Bùi Văn Linh cũng đề nghị các Sở GD&ĐT, các cơ sở đào tạo đại học cần tăng cường triển khai hiệu quả hơn các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ GD&ĐT về xây dựng trường học thân thiện, an toàn, lành mạnh; chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng; đạo đức, lối sống,  kỹ năng sống, văn hóa ứng xử cho học sinh, sinh viên nhằm tăng sự đề kháng của các em trước các thông tin xấu độc trên internet, mạng xã hội; tăng cường kiểm tra, thanh tra các đơn vị trực thuộc; khen thưởng các cá nhân, tổ chức làm tốt và xử lý kỷ luật nghiêm các sai phạm liên quan.

Nhật Nam