(Chinhphu.vn) - Ngày 9/4, Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ ra mắt phân hiệu, công bố các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường  liên quan đến việc thành lập và cán bộ của phân hiệu.

Tại buổi lễ Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân đã trao quyết định thành lập Phân hiệu Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa và quyết định bổ nhiệm Giám đốc Phân hiệu Trường Đại học TN&MT Hà Nội tại tỉnh Thanh Hóa cho PGS. TS Hoàng Anh Huy.   

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Võ Tuấn Nhân cho biết: Phân hiệu được thành lập tạo ra những thuận lợi rất lớn trong công tác đào tạo đại học cho cán bộ, công chức của ngành ở khu vực miền Trung và Tây Nguyên. Tuy nhiên để làm tốt được công tác đào tạo, phân hiệu cần quan tâm củng cố và xây dựng đội ngũ giảng viên, nhanh chóng đưa phân hiệu trở thành một cơ sở  đủ điều kiện đào tạo trình độ đại học, sau đại học…

Đồng thời, phân hiệu cần tập trung xây dựng cơ sở vật chất; hoàn thiện hệ thống giáo trình, bài giảng, từng bước đưa các chương trình đào tạo tiên tiến vào áp dụng giảng dạy; đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học; xây dựng chiến lược phát triển của phân hiệu đến năm 2025 và tầm nhìn tới năm 2030, trong đó cần chú trọng đến công tác hợp tác quốc tế, liên kết đào tạo... để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 Phân hiệu Trường Đại học TN&MT Hà Nội tại Thanh Hóa được thành lập trên cơ sở Trường Cao đẳng TN&MT miền Trung theo Quyết định số 189/QĐ-BGDĐT, ngày 16/1/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phân hiệu là đơn vị trực thuộc Trường Đại học TN&MT Hà Nội, có mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực đại học, sau đại học về lĩnh vực TN&MT và các ngành khác theo nhu cầu xã hội; mở rộng phạm vi đào tạo của Trường Đại học TN&MT Hà Nội, đáp ứng nguồn nhân lực tại chỗ cho địa phương, nhất là các ngành, chuyên ngành về lĩnh vực TN&MT mà tỉnh Thanh Hóa và khu vực miền Trung, Tây nguyên đang còn thiếu; thúc đẩy sự phát triển Trường Đại học TN&MT Hà Nội thành trường đại học trọng điểm quốc gia về lĩnh vực TN&MT trong thời gian tới, là trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước và khu vực nhằm thực hiện hóa chiến lược phát triển nhà trường đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030...

Từ khóa: Quyết định , bổ nhiệm , Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường