(Chinhphu.vn) - Đánh giá về đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020, đa số thí sinh đều nhận xét đề khá nhẹ nhàng, không quá khó. Riêng môn Sinh học có những câu hỏi khá hay vì liên quan đến COVID-19, rất thời sự.
Thí sinh nhận xét đề thi tổ hợp Khoa học tự nhiên khá nhẹ nhàng, không quá khó. Ảnh: VGP/Nhật Nam
Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, trong tổng số hơn 900.000 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2020, có 296.158 thí sinh đăng ký dự thi bài tổ hợp Khoa học tự nhiên, chiếm 32,9% trong tổng số thí sinh đăng ký dự thi.

Về vấn đề phân bổ nội dung kiến thức bài thi Khoa học tự nhiên: Mỗi môn thi thành phần Vật lí, Hóa học và Sinh học vẫn bao gồm 40 câu hỏi với thời gian làm bài 50 phút và tuân thủ đúng cấu trúc nội dung như Bộ GD&ĐT đã công bố.

Trong đó, cấu trúc đề thi phần lớn thuộc chương trình lớp 12 (90%), đề thi không xuất hiện những câu hỏi thuộc phần tinh giản, phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT và có độ phân hóa vừa đủ để các trường đại học lấy căn cứ tuyển sinh.

Về độ khó của các bài thi thành phần: Khoảng 70% số câu hỏi ở mức độ Nhận biết và Thông hiểu, 30% số câu hỏi còn lại ở mức độ Vận dụng và Vận dụng cao. Các câu ở mức độ Nhận biết chủ yếu thuộc chương trình lớp 12, một số ít câu hỏi rơi vào lớp 11.

Môn Vật lí: 70% câu hỏi của đề thi (28/ 40 câu) thuộc mức độ Nhận biết-Thông hiểu, trong đó có 2 câu thuộc chương trình Vật lí lớp 11. Các câu hỏi còn lại phủ đều 7 chuyên đề của Vật lí 12. So với đề tham khảo lần 2, đề thi không có sự khác biệt về độ phủ kiến thức cũng như độ khó.

Đề thi đáp ứng tốt mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp cho học sinh. 30% câu hỏi của đề thi (12 câu/40 câu) thuộc mức độ Vận dụng - Vận dụng cao, trong đó có 2 câu hỏi thuộc chương trình Vật lí lớp 11, 10 câu thuộc chương trình học kỳ I Vật lí lớp 12, phủ đều 3 chuyên đề: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều. Các câu hỏi khó và cực khó của đề thi vẫn rơi vào 3 chuyên đề quen thuộc trong chương trình học kỳ I của Vật lí 12 là: Dao động cơ, Sóng cơ và sóng âm, Điện xoay chiều. Có thể quan sát bảng ma trận sau:

LỚP

Chuyên đề

Cấp độ tư duy

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

12

1. Dao động cơ học

2

1

4

1

8

2. Sóng cơ học

2

2

1

1

6

3. Điện xoay chiều

1

5

1

2

9

4. Dao động và sóng điện từ

2

1

3

5. Sóng ánh sáng

1

3

4

6. Lượng tử ánh sáng

1

2

3

7. Hạt nhân nguyên tử

1

2

3

11

8. Điện tích – Điện trường

1

1

9. Dòng điện không đổi

1

1

10. Dòng điện trong các môi trường

0

11. Từ trường

0

12. Cảm ứng điện từ

1

1

13. Khúc xạ ánh sáng

0

14. Mắt. Các dụng cụ quang

1

1

TỔNG

12

12

16

8

4

TỈ LỆ

30%

30%

40%

20%

10%


Môn Hóa học: 75% câu hỏi (chiếm 30/40 câu) ở mức độ Nhận biết-thông hiểu. Trong đó, có 4 câu thuộc chương trình hóa học lớp 11. Còn lại là các câu phủ hết chương trình hóa học lớp 12. Điểm đặc biệt ở phần kiến thức này so với đề tham khảo lần 2 là chứa câu hỏi thực tiễn có nội dung liên quan giữa lớp 11 với lớp 10 (câu 54 mã 217).

15% câu hỏi (chiếm 6/40 câu) thuộc mức độ vận dụng thuộc các chuyên đề este-litpit, tổng hợp kiến thức hóa học vô cơ, tổng hợp kiến thức hóa học hữu cơ, 1 câu liên quan đến kiến thức hóa học 11 với hóa học 12. 10% câu hỏi (chiêm 4/40 câu) thuộc mức độ vận dụng cao thuộc các chuyên đề este-lipit, amin-amino axit-peptit.

Tương tự như đề tham khảo lần 1, các câu hỏi vận dụng cao đều thuộc kiến thức học kỳ I của lớp 12. Trong đề có 4 câu hỏi cực khó, các câu hỏi này không có nhiều điểm khác biệt đặc biệt so với đề tham khảo lần 2, chủ yếu thuộc kiến thức học kỳ I của lớp 12; chứa câu hỏi thuộc phần thực hành thí nghiệm tương tự như đề tham khảo lần 2.

Chuyên đề

Cấp độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Vận dụng cao

LỚP

11

1. Sự điện li

1

 

 

 

 

2. Cacbon - Silic

 

 

 

 

 

3. Hidrocacbon

 

 

 

 

 

4. Câu hỏi thực tiễn

1

 

 

 

 

LỚP

12

1. Đại cương về kim loại

2

1

 

 

 

2. Kim loại kiềm, kim loại kiềm thổ, nhôm và hợp chất

7

1

 

 

 

3. Sắt - một số kim loại nhóm B và hợp chất

3

1

 

 

 

4. Tổng hợp hoá học vô cơ

 

1

3

 

 

5. Este, lipit

2

 

1

2

 

6. Amin, amino axit, protein

2

2

 

 

 

7. Cacbohidrat

1

2

 

 

 

8. Polime, vật liệu polime

1

1

 

 

 

9. Tổng hợp nội dung hoá học hữu cơ

 

1

2

1

 

10. Thực hành thí nghiệm

 

 

 

1

 

Tổng (Câu )

20

10

6

4

40

 

50%

25%

15%

10%

100%


Nhật Nam