(Chinhphu.vn) - Tổ chức thí điểm thi quốc gia để xét cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn, sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành đại học khoa học sức khỏe… là những đề án quan trọng mà Bộ Y tế đang xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Minh Lợi, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế.
Ảnh: VGP/Hiền Minh

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Minh Lợi, Phó cục trưởng Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo, Bộ Y tế đã chia sẻ về một số chủ trương mới trong đào tạo về nhân lực y tế trong thời gian tới.

Thưa ông, năm học 2019-2020 là năm học đầu tiên thực hiện những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, xin ông cho biết một số nội dung mới liên quan đến đào tạo nhân lực y tế?

Ông Nguyễn Minh Lợi: Đối với các cơ sở đào tạo nhân lực y tế, năm học 2019-2020 là năm học thứ hai thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và là năm học đầu tiên thực hiện những quy định mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học.

Với trách nhiệm được giao, Bộ Y tế đang triển khai rất nhiều chương trình, đề án. Cụ thể, trong chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW khóa XII, liên quan đến công tác đào tạo nhân lực y tế, Bộ Y tế đang xây dựng và trình Thủ tướng Chính phủ hai đề án rất quan trọng là đề án thành lập Hội đồng Y khoa quốc gia và tổ chức thí điểm thi quốc gia để xét cấp chứng chỉ hành nghề có thời hạn, đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành đại học khoa học sức khỏe.

​Triển khai và thực hiện Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học, Bộ Y tế cũng được Thủ tướng Chính phủ giao chủ trì xây dựng Nghị định về đào tạo chuyên sâu trong lĩnh vực sức khỏe.

​Có thể nói, khi các chương trình, đề án trên được ban hành, công tác đào tạo nhân lực y tế sẽ có những thay đổi mạnh mẽ cả về hệ thống đào tạo, mô hình cơ cấu đào tạo và chính sách sử dụng nhân lực, với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phù hợp với thông lệ quốc tế.

Bộ Y tế đang đưa nội dung thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề 
vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi. Những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề không phải qua kỳ thi này. Ảnh: VGP/Thúy Hà

Xin ông nói rõ hơn về đề án sắp xếp, phát triển một số cơ sở đào tạo thành đại học khoa học sức khỏe?

Ông Nguyễn Minh Lợi: Trước hết, khoa học sức khỏe bao gồm nhiều lĩnh vực: Khoa học y sinh (sinh học di truyền, giải phẫu, sinh lý, mô phôi, vi sinh, ...), y học, y học cổ truyền, dược học, răng hàm mặt, điều dưỡng, kỹ thuật y học, y tế công cộng...


Cách đây gần 20 năm, chủ trương thành lập đại học khoa học sức khỏe ở Việt Nam đã được đề cập, dự kiến đặt tại Hà Nội và TPHCM. Về bản chất, đây là mô hình đại học trong đó có các trường thành viên chuyên ngành là trường đại học Y, trường đại học Dược, trường đại học Điều dưỡng, trường đại học Y tế công cộng, ...

Theo mô hình này, sẽ tạo quyền tự chủ học thuật cho các trường thành viên theo từng chuyên ngành, nhưng lại phát huy tối đa và hiệu quả thông qua sự chia sẻ nguồn lực chung như bộ máy quản lý, điều phối, đầu tư cho các bộ môn cơ bản, cơ sở thuộc khối khoa học y sinh, sự phối hợp nghiên cứu và đào tao liên ngành, ...

Hiện, Bộ Y tế đang nghiên cứu xây dựng đề án để có mô hình phù hợp nhất, trên nguyên tắc đảm bảo đúng quy định của pháp luật nhưng vẫn giữ được truyền thống và “thương hiệu” của cơ sở đào tạo.

Chúng tôi cũng xác định quan trọng là bản chất vấn đề chứ không phải là tên gọi, ví dụ Đại học Y Dược TPHCM hiện nay hoạt động theo mô hình trường đại học theo đề án và sẽ được đầu tư, phát triển theo mô hình đại học khoa học sức khỏe. Về tên gọi sẽ cân nhắc cụ thể, trong đó có phương án vẫn giữ tên là Đại học Y Dược TPHCM và chỉ đi vào hoạt động theo mô hình đại họckhoa học sức khoẻ khi được Thủ tướng Chính phủ ra quyết định phê quyệt.

​Còn về định hướng thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề và Hội đồng Y khoa quốc gia, thưa ông?

Ông Nguyễn Minh Lợi: Việc thi quốc gia để cấp chứng chỉ hành nghề là xu hướng chung trên thế giới. Hiện nay, Bộ Y tế đang đưa nội dung này vào Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi và chỉ áp dụng cho những người chưa có chứng chỉ hành nghề. Những người đã được cấp chứng chỉ hành nghề thì không phải qua kỳ thi này.

Dự kiến, kỳ thi áp dụng theo mô hình của các nước tiên tiến, ứng dụng tối đa công nghệ thông tin để thuận lợi nhất cho người dự thi, đảm bảo công bằng, khách quan và đánh giá đúng năng lực của người dự thi. Thi quốc gia ở đây nghĩa là kỳ thi được tổ chức ở nhiều địa phương, nhiều thời điểm trong năm nhưng theo một bộ tiêu chí đánh giá năng lực chung của cả nước do Hội đồng Y khoa quốc gia xác định, được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Hội đồng Y khoa quốc gia là mô hình rất nhiều nước đã áp dụng. Cơ quan này có chức năng tư vấn giúp Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Y tế xác định cơ chế đảm bảo chất lượng nguồn nhân lực y tế có đủ năng lực nghề nghiệp để hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật; phối hợp với Tổng hội Y học Việt Nam và các hội, hiệp hội chuyên ngành trong lĩnh vực y tế xác định các tiêu chuẩn, tiêu chí, phương pháp, công cụ và tổ chức thi đánh giá năng lực của người hành nghề y tế phù hợp với quy định của pháp luật.

Xin cảm ơn những chia sẻ của ông!

Hiền Minh