(Chinhphu.vn) - Bộ GD&ĐT vừa thông báo về việc tiếp tục tổ chức thẩm định sách giáo khoa (SGK) lớp 1 của các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK.
Một trong năm bộ SGK lớp 1 sẽ được sử dụng trong năm học 2020-2021.
Theo đó, trong thời gian từ ngày 25/2 đến hết ngày 10/3, các tổ chức, cá nhân gửi hồ sơ đề nghị thẩm định SGK về Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) tại địa chỉ 35 Đại Cồ Việt, Hà Nội. Nếu hồ sơ gửi qua bưu điện, thời gian sẽ tính theo ngày của dấu bưu điện đóng trên bưu phẩm.

Hồ sơ đề nghị thẩm định SGK thực hiện theo quy định tại Điều 17 Thông tư 33, bao gồm đủ 20 bộ tương ứng với mỗi bản mẫu SGK lớp 1 được đề nghị thẩm định. Các tổ chức, cá nhân biên soạn SGK có nhu cầu thẩm định SGK cần thực hiện thông qua đơn vị đề nghị thẩm định là các nhà xuất bản đáp ứng các yêu cầu được quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư 33. Mẫu đơn đề nghị thẩm định SGK như quy định tại Thông tư 33.

Theo thông báo, trình tự giải quyết hồ sơ được thực hiện theo quy định tại Điều 20 Thông tư 33 về Quy định về tiêu chuẩn, quy trình biên soạn, chỉnh sửa SGK, tiêu chuẩn của tổ chức, cá nhân biên soạn SGK, tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định SGK.

Trước đó, trong đợt đầu thẩm định SGK lớp 1 theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, ngày 22/11/2019, Bộ GD&ĐT đã công bố danh mục 32 SGK lớp 1 của 8 môn học bắt buộc trong Danh mục SGK lớp 1 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021.

Tại buổi họp này Bộ cho biết, sau 5 tháng nhận thẩm định các bản mẫu SGK từ các nhà xuất bản và sau 2 vòng thẩm định đã có 38/49 bản mẫu SGK ở tất cả 9 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá "đạt"; có 11/49 bản mẫu SGK lớp 1 ở 6 môn học/hoạt động giáo dục được đánh giá mức "không đạt".

Cũng theo Bộ GD&ĐT, hầu hết các tác giả có bản mẫu SGK "không đạt" đều có nguyện vọng và gửi đơn đề nghị về Bộ để được tiếp tục chỉnh sửa, biên soạn lại theo góp ý của các Hội đồng. Các bản mẫu SGK này có thể gửi về Bộ tham gia thẩm định như thẩm định lần đầu vào tháng 12/2019.

Tuy nhiên, tới giờ Bộ GD&ĐT mới thông báo tiếp tục tổ chức thẩm định SGK lớp 1.

Liên quan đến việc thẩm định SGK lớp 1 môn tiếng Anh, sau gần 2 tháng kể từ khi Bộ GD&ĐT
chính thức thông tin về 38 bản mẫu SGK lớp 1 được đánh giá "đạt" và được sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông từ năm học 2020-2021, do có những vướng mắc về tác giả viết SGK nên tận ngày 20/01/2020, Bộ mới chính thức phê duyệt và công bố 6 SGK môn tiếng Anh lớp 1 này.
Nhật Nam