(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo tuyển sinh đi học theo diện Hiệp định tại Bun-ga-ri năm 2017.

Ảnh minh họa

Theo đó Chính phủ Bun-ga-ri cấp 01 học bổng đào tạo trình độ đại học hoặc thạc sĩ; 01 học bổng tiến sĩ; từ 01 đến 03 học bổng thực tập sinh hoặc nghiên cứu khoa học. Ứng viên được đăng ký dự tuyển các ngành học đang thực hiện đào tạo tại các cơ sở giáo dục đại học công lập của Bun-ga-ri.

Thời gian đào tạo chương trình đại học từ 03 đến 04 năm học; chương trình thạc sĩ từ 01 đến 02 năm học; chương trình tiến sĩ từ 03 đến 04 năm; chương trình thực tập từ 03 đến 09 tháng.

Về chế độ học bổng, Chính phủ Bun-ga-ri tiếp nhận đào tạo, nghiên cứu miễn phí, cấp bảo hiểm y tế và học bổng hàng tháng theo quy định của phía Bun-ga-ri. Chính phủ Việt Nam cấp vé máy bay một lượt đi và về, phí đi đường, lệ phí làm hộ chiếu, visa và cấp bù sinh hoạt phí hàng tháng theo chế độ hiện hành đối với lưu học sinh học bổng Hiệp định tại Bun-ga-ri.

Ứng viên dự tuyển cần đáp ứng các điều kiện chung như: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; đủ sức khỏe để học tập tại nước ngoài; ngành học đăng ký dự tuyển phải phù hợp với khối ngành đang học đại học ở Việt Nam hoặc ngành đã đạt giải thưởng quốc tế, khu vực, quốc gia (đối với ứng viên học bổng đại học), phù hợp với ngành đã học đại học/thạc sĩ, công việc đang làm (đối với ứng viên học bổng thạc sĩ/tiến sĩ/thực tập)…

Yêu cầu về ngoại ngữ, ứng viên dự tuyển phải đáp ứng một trong các quy định: Có bằng đại học, thạc sĩ học tại Bun-ga-ri bằng tiếng Bun-ga-ri (đối với những trường hợp dự tuyển đi học thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập bằng tiếng Bun-ga-ri); ứng viên dự tuyển đi học đại học, thạc sĩ, tiến sĩ nếu chưa biết tiếng Bun-ga-ri sẽ được bố trí học 01 năm dự bị tiếng Bun-ga-ri tại Bun-ga-ri trước khi vào học chuyên ngành.

Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng quy định cụ thể đối tượng, điều kiện đối với ứng viên dự tuyển học bổng đại học, học bổng thạc sĩ, tiến sĩ, thực tập.

Hồ sơ phải nộp trước ngày 30/3/2017 (tính theo dấu bưu điện chuyển hồ sơ đến Cục Đào tạo với nước ngoài và thời gian hoàn thành đăng ký online).

Cục Đào tạo với nước ngoài - Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thông báo kết quả sơ tuyển đến ứng viên qua email trong tháng 4/2017.

Ứng viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo đề cử được Chính phủ Bun-ga-ri duyệt cấp học bổng mới thuộc diện trúng tuyển và sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo (Cục Đào tạo với nước ngoài) thông báo, hướng dẫn và giải quyết thủ tục liên quan tiếp theo để đi học tại Bun-ga-ri trong tháng 9 hoặc 10/2017.

LP