(Chinhphu.vn) -  Sau hơn 3 năm triển khai Nghị định 41/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, dư nợ cho vay trong lĩnh vực này đã tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 621.584 tỷ đồng.

Theo số liệu về tín dụng nông nghiệp nông thôn của NHNN vừa công bố, tín dụng cho nông nghiệp, nông thôn liên tục tăng trưởng với tốc độ tăng bình quân trong 5 năm kể từ khi có Nghị quyết 26-NQ/TW về tam nông đạt khoảng 18%.

Đặc biệt, sau khi triển khai Nghị định 41/2010 về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn tín dụng trong lĩnh vực này tăng trưởng vượt bậc. Nếu như trước khi có Nghị định 41, dư nợ cho vay trong lĩnh vực này mới chỉ đạt trên 292.919 tỷ đồng thì đến hết quý II/2013 con số này đã tăng gấp gần 2,2 lần và đạt 621.584 tỷ đồng.

Theo NHNN, tín dụng cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã từng bước được tập trung và đi sâu vào những khu vực, ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam như nông, lâm, thủy sản với tỷ trọng ngày càng tăng vào những mặt hàng đem lại nguồn thu ngoại tệ lớn cho đất nước. Nếu như trước năm 2010 dư nợ đối với các mặt hàng này chỉ chiếm khoảng trên 10% tổng dư nợ, thì nay tỷ trọng này luôn duy trì ở mức trên 20%.

Những kết quả trên đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu các ngành hàng này với mức tăng bình quân của giai đoạn 2010-2012 đạt trên 30%. Riêng trong năm 2012, tín dụng ngân hàng đã góp phần đưa thành tích xuất khẩu mặt hàng nông, lâm thủy sản của Việt Nam đạt mức kỷ lục 27,54 tỷ USD.

Để hướng dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trong thời gian tới, cần đẩy nhanh quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo Đề án nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững ngành Nông nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 899/QĐ-TTg để ngành ngân hàng có cơ sở xây dựng một số sản phẩm tín dụng phục vụ cho một số mặt hàng chủ lực như cà phê, thủy sản, lúa gạo.

Đồng thời, chính sách tiêu thụ nông sản hàng hóa thông qua hợp đồng (theo Quyết định số 80/2002/QĐ-TTg) cần sớm được bổ sung, sửa đổi để tạo sự liên kết bền vững giữa người sản xuất và cơ sở chế biến làm cơ sở để ngành ngân hàng thực hiện cho vay theo chuỗi liên kết ngành hàng từ các khâu sản xuất-thu mua-chế biến-xuất khẩu.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình tiêu thụ nông sản và cung ứng vật tư nông nghiệp như một số mô hình trồng lúa và nuôi cá tra tại ĐBSCL.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cần sớm có cơ chế để tăng cường sự phối hợp của các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, các hiệp hội ngành nghề với ngành ngân hàng nhằm tăng tính liên kết, tạo nền tảng vững chắc để đưa nền sản xuất nhỏ lẻ hiện nay thành nền sản xuất hàng hóa với quy mô lớn, đáp ứng được xu thế hội nhập và toàn cầu hóa nền kinh tế.

Huy Thắng