(Chinhphu.vn) - Cục Thống kê Hà Nội vừa công bố tổng sản phẩm trên địa bàn (GDP) 6 tháng năm 2013 tăng 7,67% so cùng kỳ năm trước. 

So với cùng kỳ các năm trước, tăng trưởng GDP 6 tháng của Hà Nội cao hơn mức tăng 7,6% của cùng kỳ 2012 và thấp hơn mức tăng trưởng 9,3% của cùng kỳ 2011 và 10,1% của cùng kỳ 2010. 
 
Trong 6 tháng 2013, giá trị tăng thêm ngành nông - lâm - thuỷ sản tăng 2,95% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 0,17% vào mức tăng chung).  
 
Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp - xây dựng tăng 7,46% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,7% vào mức tăng chung).  
 
Giá trị tăng thêm các ngành dịch vụ tăng 8,5% so cùng kỳ năm trước (đóng góp 3,79% vào mức tăng chung). 

Vũ Trọng