(Chinhphu.vn) - Đây là khoản kinh phí dành cho giai đoạn 2 của Chương trình giảm phát thải khí nhà kính tại Việt Nam thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp Quốc (REDD+).

Theo văn kiện được ký kết chiều 29/7 giữa Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát, đại diện Đại sứ quán Na Uy và Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, giai đoạn 2 của REDD+ sẽ được triển khai trong vòng 3 năm, tại 6 tỉnh: Bắc Kạn, Lào Cai, Hà Tĩnh, Bình Thuận, Lâm Đồng, Cà Mau.

Tại lễ ký, Bộ trưởng Cao Đức Phát cho biết Việt Nam luôn chủ động và tích cực tham gia các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong công cuộc ứng phó với biến đổi khí hậu.

Vì vậy, sự kiện này đánh dấu bước tiến mới trong mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Chương trình giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp Quốc.

Bà Pratibha Mehta, Điều phối viên Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, đề nghị Việt Nam cần thực hiện đúng tiến độ để tận dụng được các cơ hội mà Chương trình đem lại. 

Đỗ Hương