(Chinhphu.vn) - Nhiệm vụ trong tâm cho nhiệm kỳ 2015-2020 của Agribank là triển khai tốt tái cơ cấu, trong đó phải gắn với chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Chính phủ.

Ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐTV Agribank phát biểu tại Đại hội. Ảnh:VGP/Huy Thắng
Đây là một trong những ý kiến được nhấn mạnh tại Đại hội Đảng bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) lần thứ IX diễn ra ngày 11/8.

Nhiều chuyển biến tốt

Đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII, ông Tiết Văn Thành, Tổng giám đốc Agribank cho biết, vốn huy động thị trường dân cư của Ngân hàng đã tăng từ 474.941 tỉ đồng (năm 2010) lên 726.986 tỉ đồng (tính đến 30/6/2015), tỉ lệ tăng trưởng bình quân 12,7%/năm; cơ cấu vốn huy động chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỉ trọng vốn ổn định; vốn trung dài hạn đáp ứng nhu cầu đầu tư cho vay, bảo đảm an toàn thanh khoản tại từng chi nhánh và toàn hệ thống.

Vốn huy động từ thị trường liên ngân hàng được quản lý chặt chẽ, hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn mở rộng có hiệu quả, tăng khả năng tài chính, nâng cao hiệu quả kinh doanh, an toàn thanh khoản được đảm bảo, tuân thủ quy định của NHNN. Dư nợ nền kinh tế giai đoạn 2010-2014 tăng bình quân 10,3%/năm. Đến 30/6/2015, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đạt 600.215 tỉ đồng. Bình quân tăng trưởng cả nhiệm kỳ 8%/năm.

Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn tăng trưởng đều qua các năm, đến 30/6/2015 đạt 426.047 tỉ đồng, chiếm 74,8% dư nợ cho vay nền kinh tế, vượt mục tiêu Đại hội đề ra.

Agribank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong, tích cực triển khai vốn tín dụng hỗ trợ bà con ngư dân đánh bắt xa bờ theo chủ trương của Chính phủ. Đáng chú ý, tổng thu dịch vụ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước, bình quân 10%/năm.

Bên cạnh những kết quả tích cực, lãnh đạo Agribank cũng thẳng thắn cho rằng Ngân hàng vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Trong giai đoạn 2010-2014, nợ xấu của Agribank gia tăng, bình quân nợ xấu cả nhiệm kỳ là 4,82%. Từ năm 2013 trở về trước, nợ xấu tăng chủ yếu là do tín dụng tăng trưởng nóng, năng lực tài chính các doanh nghiệp hạn chế, dựa chủ yếu vào nguồn vốn vay ngân hàng,

Agribank đã bán nợ cho Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) 39.885 tỉ đồng. Tuy nhiên, kết quả thu hồi nợ còn thấp so với mục tiêu đặt ra, công tác phát mại tài sản bảo đảm chưa hiệu quả, nhiều khoản nợ khả năng thu hồi thấp; còn có hiện tượng chưa quyết liệt, chưa thực sự cố gắng, nỗ lực trong xử lý thu hồi nợ sau xử lý rủi ro.

ẢNh: VGP/Huy Thắng

Cần thực hiện tái cơ cấu đồng bộ

Đại diện cơ quan quản lý, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Toàn Thắng đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, cán bộ, đảng viên Agribank trong nhiệm kỳ vừa qua.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Toàn Thắng cho rằng, do nhiều nguyên nhân cả khách quan và chủ quan, kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ lần thứ VIII còn những tồn tại, hạn chế. Báo cáo Chính trị của Đại hội cũng đã phân tích, làm rõ và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu.

Lãnh đạo NHNN đề nghị Đảng bộ Agribank thời gian tới cần tập trung cao cho nhiệm vụ tái cơ cấu Agribank, chú ý gắn với chủ trương tái cơ cấu ngành Nông nghiệp của Chính phủ, tạo sự đồng bộ, phù hợp. Cần chủ động, nỗ lực nâng cao vốn điều lệ, vốn tự có, tiếp tục mở rộng huy động vốn và cho vay trong lĩnh vực thế mạnh là nông nghiệp và nông thôn.

Ngân hàng phải xây dựng văn hóa đặc trưng, phát triển các sản phẩm mới riêng biệt của mình. Từ đó, củng cố và phát huy thương hiệu Agribank không chỉ ở trong nước mà quốc tế, thu hút sự quan tâm, hợp tác tối đa của các đối tác trong và ngoài nước.

Agribank cần chú trọng đặc biệt công tác đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp, nâng cao đạo đức nghề cho cán bộ.

Tiếp thu các ý kiến chỉ đạo, ông Trịnh Ngọc Khánh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank khẳng định các đảng viên, cán bộ, người lao động sẽ đoàn kết nhất trí, khắc phục khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị đã đặt ra. Đại diện Agribank cũng cho biết Ngân hàng sẽ phấn đấu đưa nợ xấu đến cuối năm 2015 về dưới 3% như mục tiêu đề ra.

Về công tác xây dựng Đảng, thời gian tới Đảng bộ Agribank đã đề ra nhiều giải pháp, trong đó đáng chú ý là việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật. Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Xử lý nghiêm những tổ chức đảng và đảng viên vi phạm, giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, chủ nghĩa cá nhân, lối sống cơ hội, thực dụng, bè phái, đặc quyền, đặc lợi, nói không đi đôi với làm.

Huy Thắng