(Chinhphu.vn) - Ngày 15/8, tại TP. Hồ Chí Minh, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam đã tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam.

Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam đón nhận danh hiệu Anh hùng. VGP/Mạnh Hùng

Trước yêu cầu của cuộc cách mạng giải phóng miền Nam, ngày 23/1/1961, tại Hội nghị Trung ương 3, khóa III, Trung ương Đảng đã quyết định thành lập lại Trung ương Cục miền Nam thay Xứ ủy Nam Bộ để trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam. Ngay sau đó, Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc đã ra đời, làm nhiệm vụ tổ chức thông tin liên lạc, vận chuyển hàng... từ miền Bắc vào miền Nam phục vụ cho công tác chỉ đạo của Trung ương Cục.

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, lực lượng giao bưu, thông tin đã không quản hy sinh, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân; kiên cường, mưu trí, dũng cảm chiến đấu để giữ vững đường dây thông tin liên lạc luôn thông suốt từ Bắc vào Nam, từ Trung ương Cục miền Nam đến các chiến trường. Tiếp nhận và vận chuyển hàng ngàn tấn vũ khí, khí tài, hàng hóa phục vụ chiến trường, đưa đón hàng triệu lượt cán bộ, chiến sĩ an toàn.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ giao bưu, thông tin Trung ương Cục miền Nam đã anh dũng hy sinh.

Năm 1975, sau khi giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình, Ban Giao bưu vận, Ban Thông tin Trung ương Cục miền Nam đã sáp nhập vào Tổng Cục Bưu điện Trung ương và sau đó, tiếp tục sáp nhập vào Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Thay mặt Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân cho Ban Giao bưu vận và Ban Thông tin liên lạc Trung ương Cục miền Nam vì những thành tích xuất sắc trong suốt quá trình hoạt động và trưởng thành.

Mạnh Hùng