(Chinhphu.vn) - Chiều 22/8, tại TP. Đà Nẵng đã diễn ra lễ ký kết hợp tác giữa Ban Kinh tế Trung ương với Đại học quốc gia (ĐHQG) Hà Nội và ĐHQG TPHCM.

Ảnh: VGP/Lưu Hương
Mục đích chương trình hợp tác là nhằm phát huy nguồn lực, thế mạnh của 3 cơ quan trong nghiên cứu, đề xuất các chủ trương, chính sách lớn phục vụ bền vững kinh tế-xã hội đất nước.

Theo đó, nội dung hợp tác gồm: Nghiên cứu khoa học phục vụ phát triển bền vững kinh tế-xã hội đất nước, tập trung vào mô hình phát triển kinh tế-xã hội, kinh doanh mới và mô hình tăng trưởng kinh tế, dự báo phát triển kinh tế-xã hội, phát triển và liên kết vùng, liên kết ngành, cụm ngành, đặc biệt là cụm liên kết đổi mới sáng tạo; chuyển đổi số quốc gia, xây dựng và phát triển kinh tế số.

Phối hợp trong nghiên cứu, tham mưu, đề xuất đường lối, chủ trương về kinh tế-xã hội; tham gia ý kiến, thẩm định các báo cáo, đề án kinh tế-xã hội trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư; trao đổi tài liệu thông tin, tài liệu khoa học.

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao sáng kiến của các ĐHQG trong việc xúc tiến triển khai ký kết quy chế phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Nguyễn Văn Bình cho biết, hiện nay Ban Kinh tế Trung ương đang tích cực hoàn thành 7 đề án quan trọng trình Bộ Chính trị trong năm 2019. Trong đó, có những nghị quyết quan trọng như: Nghị quyết của Bộ Chính trị về "Chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4"; Nghị quyết về định hướng Chiến lược phát triển năng lượng quốc gia Việt Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045.  

Trong quá trình nghiên cứu, tham mưu, xây dựng các chủ trương về phát triển kinh tế-xã hội, Ban Kinh tế Trung ương nhận được sự tham gia, hỗ trợ, phối hợp có hiệu quả của các cơ sở nghiên cứu, cơ sở đào tạo, các trường đại học trên cả nước, đặc biệt là sự tham gia của các chuyên gia, các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đầu ngành trong các lĩnh vực từ 2 ĐHQG.

Trong thời gian tới, một trong những nhiệm vụ quan trọng là xây dựng các dự thảo Văn kiện cho Đại hội khóa XIII của Đảng, do đó 3 cơ quan cần phối hợp chặt chẽ, tập hợp đông đảo các chuyên gia, nhà khoa học để có những đóng góp ý kiến, sáng kiến, kiến nghị đối với Đảng để thực hiện thành công mục tiêu đến năm 2030, đưa nước ta trở thành nước có thu nhập trung bình cao và đến năm 2045, Việt Nam trở thành nước phát triển hiện đại.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đề nghị các bên cần cụ thể hóa thành các chương trình hợp tác trên các phương diện nghiên cứu, đề xuất, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cũng như tổng kết các mô hình mới, cách làm hay.

Cần tăng cường công tác đặt hàng nghiên cứu các đề tài khoa học cấp quốc gia để nghiên cứu các vấn đề lớn, có tính dự báo hoặc giải quyết các vấn đề bức xúc cho phát triển kinh tế-xã hội của đất nước; tăng cường hợp tác nghiên cứu các vấn đề mới về lý luận và thực tiễn trong phát triển kinh tế-xã hội của các nước. 

“Với tinh thần xây dựng, trách nhiệm của các nhà quản lý, các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu và đội ngũ các thầy cô trong 2 ĐHQG, việc hợp tác này nhất định sẽ đem lại những kết quả tốt, góp phần tham mưu cho Đảng được nhiều nội dung, chính sách lớn về kinh tế-xã hội, góp phần xây dựng  một Việt Nam thịnh vượng hơn, phát triển hơn”, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương nhấn mạnh.

Lưu Hương