(Chinhphu.vn) -  Chiều 25/12, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm Trưởng Đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương đã làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT về tình hình thực hiện Nghị quyết số 13 Hội nghị Trung ương 4 (khoá XI) về xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Vương Đình Huệ làm trưởng đoàn công tác của Ban Kinh tế Trung ương làm việc với Ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT.
Ảnh: VGP/Thanh Liêm
Thay mặt Ban cán sự Đảng bộ Bộ GTVT, Bộ trưởng Đinh La Thăng nêu rõ: Nghị quyết đã được triển khai kịp thời, có chiều sâu bằng những chương trình, nhiệm vụ cụ thể nên nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong ngành GTVT đã được nâng cao, tạo được không khí khẩn trương, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ chính trị của ngành. Công tác hoàn thiện thể chế, chính sách nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và triển khai đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Công tác tổ chức triển khai, theo dõi thi hành pháp luật có nhiều tiến bộ, hiệu quả. Công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải đã có những chuyển biến rõ rệt. 

Trong quản lý đầu tư, đã khắc phục một số tồn tại như phân bổ vốn đầu tư dàn trải, quy mô và suất đầu tư chưa hợp lý... Công tác kiểm soát chất lượng, tiến độ các dự án đầu tư đã có chuyển biến mạnh mẽ, nhiều dự án, công trình được đưa vào khai thác, phát huy hiệu quả đầu tư. Công tác huy động vốn ngoài ngân sách được chú trọng, lượng vốn đầu tư theo hình thức BOT, PPP… lớn nhất từ trước tới nay (178.165 tỷ đồng), góp phần giảm gánh nặng cho ngân sách Nhà nước và tạo cơ sở vững chắc để hoàn thành thắng lợi các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông đã được tăng cường và có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản duy trì được hệ thống hạ tầng giao thông hiện có. Công tác thu hút, sử dụng hiệu quả nguồn vốn ODA cũng như công tác hợp tác quốc tế, hội nhập quốc tế của ngành Giao thông vận tải được đẩy mạnh, đặc biệt là công tác xúc tiến kinh tế đối ngoại; đạt được nhiều cam kết, thỏa thuận trong hỗ trợ vốn để phát triển kết cấu hạ tầng giao thông.

Xây dựng và phát triển nhanh kết cấu hạ tầng giao thông, một trong 3 khâu đột phá chiến lược, được tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Kết quả giải ngân vốn đầu tư hằng năm đều vượt kế hoạch được giao. Số lượng các công trình khởi công, hoàn thành cao nhất từ trước đến nay và tăng nhanh theo năm. 

Nhiều công trình trọng điểm được triển khai và hoàn thành trước tiến độ, tạo lập được sự kết nối giữa các vùng miền trong cả nước và quốc tế. Các công trình  kết cấu hạ tầng giao thông tại các đô thị lớn được đầu tư, tạo sự chuyển biến trong phát triển kết cấu hạ tầng đô thị. Dự kiến đến năm 2015 sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức tất cả các mục tiêu về phát triển kết cấu hạ tầng giao thông được đề ra trong Nghị quyết.

Việc tập trung triển khai đồng bộ các công trình kết cấu hạ tầng giao thông đã góp phần không nhỏ cải thiện an toàn giao thông, giảm ùn tắc giao thông. Công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đã có những chuyển biến rõ rệt, tai nạn giao thông so với cùng kỳ giai đoạn 2005-2010 đã giảm sâu ở cả ba tiêu chí và vượt so với chỉ tiêu Quốc hội giao. Lần đầu tiên từ sau năm 2001 đến nay, số người chết vì tai nạn giao thông đã giảm dưới 10.000 người. Công tác khắc phục ùn tắc giao thông ở các đô thị lớn như thành phố Hà Nội và TPHCM bước đầu thu được kết quả khả quan, hạn chế ùn tắc giao thông đô thị, được nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.    

Công tác tái cơ cấu đầu tư để phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông được gắn liền với công tác tái cơ cấu, sắp xếp đổi mới doanh nghiệp Nhà nước đã được triển khai thực hiện quyết liệt và đã thu được một số kết quả quan trọng: kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp; nâng cao một bước về năng lực quản lý, điều hành và tổ chức sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; giúp cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hiệu quả.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Ban Kinh tế Trung ương và Bộ GTVT thảo luận, trao đổi về các nội dung: Chiến lược quy hoạch, kế hoạch phát triển hạ tầng giao thông, mối quan hệ giữa chiến lược giao thông với chiến lược phát triển các lĩnh vực khác; mô hình huy động vốn; chính sách tín dụng cho hoạt động đầu tư; chính sách thuế, giá, phí, lệ phí liên quan đến giao thông vận tải; thu hút các nguồn lực đầu tư; công tác quản lý đầu tư...

Thanh Liêm-Thủy Hương