(Chinhphu.vn) - Ngày 29/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh trọng tâm công tác năm 2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương. Ảnh: tuyengiao.vn

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đinh Thế Huynh cho biết năm 2015, dự báo tình hình thế giới, khu vực và trong nước sẽ chuyển biến nhanh, phức tạp, nhiều yếu tố khó đoán định.

Bên cạnh đó, năm 2015 là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, Ban Tuyên giáo Trung ương phải có trách nhiệm góp phần chuẩn bị, chỉ đạo tuyên truyền, nắm bắt tình hình tư tưởng, cổ vũ động viên và tập hợp ý kiến của nhân dân tham gia đóng góp vào dự thảo Văn kiện Đại hội XII của Đảng; đấu tranh làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công của Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XII của Đảng.

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cấp, các ngành, địa phương triển khai xây dựng và thực hiện chương trình hành động, kế hoạch hoạt động để các nghị quyết, chỉ thị, kết luận trong các kỳ Hội nghị trung ương khóa XI đi vào cuộc sống.

Ông Đinh Thế Huynh nhấn mạnh năm 2105 là năm có nhiều sự kiện lớn, tình hình nói chung, nhất là tình hình trên Biển Đông sẽ có những diễn biến phức tạp. Vì vậy, Ban Tuyên giáo Trung ương cần chủ động bám sát tình hình và thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; đổi mới trong định hướng, chỉ đạo thống nhất trong công tác tuyên truyền; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa Ban Tuyên giáo Trung ương với các ban, bộ, ngành của Trung ương và các địa phương, kiên quyết không để các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề Biển Đông kích động, chống phá Đảng và Nhà nước.

BT