(Chinhphu.vn) - Ngày 22/5, Trung tâm điều hành thử nghiệm Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đã đươc khai trương sẽ tích hợp cơ sở dữ liệu, thông tin kinh tế-xã hội trong thời gian thực (real time) để tổng hợp, phân tích, đánh giá trong khoảng thời gian ngắn nhất và có độ chính xác cao.

Tại lễ khai trương, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng đã đánh giá cao sự đi đầu trong ứng dụng công nghệ thông tin của Bộ KH&ĐT; đặc biệt là những việc tham mưu của Bộ trong xây dựng thể chế, chính sách trong phát triển kinh tế-xã hội.

Trong đổi mới sáng tạo, Bộ KH&ĐT đã chủ động xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp rất hữu ích; cung cấp thông tin tình hình thực tế và tăng tính minh bạch, công khai…

Đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và ADB bấm nút khai trương.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, Trung tâm điều hành tích hợp được xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ. Với khối lượng lớn cơ sở dữ liệu này, công tác thu thập thông tin, tổng hợp, phân tích, đánh giá sẽ được thực hiện trong khoảng thời gian ngắn nhất, với độ chính xác cao nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm cũng giúp xử lý các công việc của Bộ KH&ĐT với thời gian nhanh nhất, khối lượng công việc lớn nhất, đảm bảo tiết kiệm chi phí nhất.

Hệ thống cơ sở dữ liệu của Trung tâm là cơ sở để đưa ra các thông tin tổng hợp, cảnh báo, giúp tăng cường năng lực tham mưu, quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành kinh tế, xã hội và quản trị nội bộ của Bộ KH&ĐT .

“Trung tâm điều hành tích hợp của Bộ KH&ĐT có quy mô tích hợp đồng bộ, có thể ví như “bộ não” được tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có từ các đơn vị thuộc Bộ, giúp có được một cái nhìn toàn cảnh về thông tin liên quan đến Bộ KH&ĐT”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng chia sẻ. 

Trung tâm điều hành thử nghiệm hiện đại của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Ông Nguyễn Như Sơn, Giám đốc Trung tâm tin học (Bộ KH&ĐT ) cho biết thêm: Trung tâm được xây dựng dựa trên giải pháp công nghệ hiện đại, phần mềm thông minh, trục tích hợp dữ liệu và đặc biệt là từ hệ thống cơ sở dữ liệu lớn đã được xây dựng của Bộ, bao gồm: Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư nước ngoài; hệ thống thông tin về đầu tư công; hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; hệ thống thông tin về giám sát, đầu tư và hệ thống cơ sở dữ liệu thống kê quốc gia.

Hiện Trung tâm đang tiếp tục thực hiện việc tích hợp nhiều hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quan trọng khác như: Hệ thống cơ sở dữ liệu theo dõi nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng chính phủ; cơ sở dữ liệu cán bộ công chức, viên chức; hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc; hệ thống chấm công, nhận diện khuôn mặt tích hợp; hệ thống hội nghị truyền hình; hệ thống họp thông minh; hệ thống phân tích thông tin từ nhiều nguồn trên mạng internet; các số liệu kinh tế-xã hội phục vụ công tác tổng hợp, đánh giá, phân tích của cơ quan quản lý…

Như vậy, từ nay khi có các dữ liệu đầu vào chuẩn xác, lãnh đạo Bộ KH&ĐT hoàn toàn ra quyết định kịp thời, đúng đắn, giúp quản lý được đa dạng các vấn đề, bao gồm cả những vấn đề đã được dự liệu trước và những vấn đề xảy ra đột xuất.

Anh Minh