(Cổng TTĐT Chính phủ) - Ngày 7/10, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có công văn đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai ban hành theo thẩm quyền quyết định tạm thời đình chỉ hoạt động sản xuất của Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam cho đến khi hoàn thành biện pháp xử lý chất thải đạt tiêu chuẩn Việt Nam.

Một đường ống xả chất thải không qua xử lý của Công ty Vedan VN - Ảnh do Cục CSMT cung cấp

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) yêu cầu UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo Sở TNMT, Sở Công an phối hợp với Cục Cảnh sát môi trường tiếp tục làm rõ vi phạm pháp luật của lãnh đạo và một số cá nhân của Công ty Vedan để xử lý vi phạm hành chính theo quy định.

Trước đó, ngày 6/10, Bộ TNMT cũng có Quyết định số 1999/QĐ-BTNMT đình chỉ hiệu lực Giấy phép xả thải vào nguồn nước của Công ty Vedan. Thời hạn đình chỉ hiệu lực của Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước là 6 tháng kể từ ngày ra Quyết định.

Cùng ngày (6/10), Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường Lê Quốc Trung đã ký ban hành Quyết định số 131/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính về bảo vệ môi trường đối với Công ty Cổ phần Hữu hạn Vedan Việt Nam với 12 mức phạt cho các hành vi vi phạm khác nhau. Tổng số tiền phạt là 267,5 triệu đồng. Công ty Vedan phải nộp khoản truy thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp hơn 127 tỷ đồng.

Ngoài ra, Vedan phải tháo dỡ toàn bộ hệ thống đường ống, cống ngầm, máy bơm và các thiết bị khác có liên quan đã sử dụng để xả chất thải lỏng từ khu vực sản xuất của Công ty ra sông Thị Vải trong thời hạn 1 tháng kể từ ngày nhận được Quyết định 131/QĐ-XPHC, trước sự giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai và các cơ quan có liên quan. Sau khi hoàn thành, báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường (thông qua Tổng cục Môi trường) để kiểm tra kết quả thực hiện.

 Công ty Vedan phải lập đề án bảo vệ môi trường đối với các dự án mở rộng, nâng công suất không có thủ tục về môi trường theo quy định. Lập hồ sơ thiết kế hệ thống thu gom và xử lý chất thải lỏng (nước thải, dịch thải sau lên men,…) và gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Môi trường) để được xem xét, đánh giá và chấp thuận trước khi xây dựng. Sau khi hoàn thành xây dựng và vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý chất thải, Công ty phải báo cáo Tổng cục Môi trường để kiểm tra và chỉ được phép đưa công trình vào vận hành chính thức khi đã có văn bản chấp thuận của Tổng cục Môi trường.

Công ty Vedan có trách nhiệm chi trả chi phí đền bù thiệt hại, chi phí khắc phục hậu quả tình trạng ô nhiễm môi trường sông Thị Vải, đền bù thiệt hại về kinh tế và môi trường đối với các tổ chức và cá nhân bị thiệt hại do vi phạm của Công ty gây ra theo quy định của pháp luật.

Ngày 8/8/2008, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường, trong đó tập trung vào các dự án đầu tư (kể cả dự án đầu tư của nước ngoài), các khu công nghiệp, khu chế xuất…,  kiên quyết đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không có hệ thống, phương tiện, biện pháp xử lý chất thải và có biện pháp khắc phục sự cố môi trường.

Ngày 13/8/2008, theo Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ: Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Nai có các biện pháp xử lý, giải quyết, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng kéo dài tại sông Thị Vải.

Đức Tuân