(Chinhphu.vn) - Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đang xây dựng Đề án nhân rộng mô hình liên thông các thủ tục hành chính đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú/tạm trú cho trẻ sơ sinh.

Việc liên thông các thủ tục hành chính (TTHC) trên đối với trẻ sơ sinh đã được một số địa phương thực hiện thí điểm. Kết quả thí điểm cho thấy tại TPHCM, người dân đợi 11 ngày để nhận kết quả chỉ với 1 lần đi nộp hồ sơ.

So với quy định cũ thì người dân phải dành ra 6 ngày để đi, lại cơ quan có thẩm quyền để cung cấp thông tin với tổng số 12 lần.

Tuy nhiên việc thí điểm cũng xuất hiện một số bất cập là quy trình thủ tục liên thông chưa hình thành để áp dụng thống nhất, một số địa phương thực hiện còn kéo dài do luân chuyển hồ sơ chậm, chưa có kinh phí hỗ trợ đội ngũ cán bộ một cửa ở cấp xã…

Do đó, Đề án nhân rộng mô hình liên thông một cửa các thủ tục hành chính đối với trẻ sơ sinh, trẻ dưới 6 tuổi sẽ khắc phục các bất cập trên, đồng thời củng cố mục tiêu cắt giảm các thủ tục hành chính không cần thiết, tạo thuận lợi cho dân.

Trình tự thực hiện là công dân nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ hành chính của UBND cấp xã (hoặc trực tiếp cho công chức Tư pháp-Hộ tịch nếu trẻ được sinh tại nhà).

Sau khi kiểm tra giấy tờ, bộ phận tiếp nhận hồ sơ gửi cho công chức Tư pháp- Hộ tịch. Sau đó bổ sung bản sao Giấy khai sinh để hoàn thiện hồ sơ đăng ký thường trú hoặc đăng ký tạm trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế chuyển cho bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, hoặc chuyển cho công chức Lao động- Xã hội để chuyển hồ sơ giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) tiếp theo cho cơ quan có thẩm quyền.

Cơ quan có thẩm quyền giải quyết TTHC đăng ký thường trú hoặc tạm trú, cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi tiếp nhận hồ sơ và giải quyết TTHC, chuyển về cho cơ quan có thẩm quyền. Cuối cùng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã trả kết quả cho người dân.

Ngoài liên thống thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, Hội đồng tư vấn cải cách TTHC cũng thực hiện liên thông TTHC đăng ký khai tử, đăng ký xoá thường trú/tạm trú trên phạm vi rộng.

Hội đồng này tính toán Đề án sẽ tiết kiệm cho xã hội 211,9 tỷ đồng phí tuân thủ TTHC trong năm đầu tiên và 199,9 tỷ đồng/năm cho các năm tiếp theo, đồng thời cắt giảm được 8 loại giấy tờ, cùng 4 loại bản sao giấy tờ.

Tuy nhiên, một số ý kiến cho rằng có thể đơn giản hơn nữa trong việc cấp thẻ BHYT cho trẻ dưới 6 tuổi bằng cách sử dụng Giấy khai sinh thay cho thẻ? Đại diện ngành Công an thì cho rằng việc đăng ký khai sinh, thường trú/tạm trú hoặc khai tử phải phù hợp với quy định của Luật Cư trú mới được sửa đổi, bổ sung.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Hồng Sơn cho rằng Đề án mới chỉ dừng lại ở 1 cửa liên thông phổ thông, sâu này khi thực hiện đồng bộ Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính thì sẽ còn tiết kiệm được nhiều chi phí và TTHC hơn nữa.

Thành Chung