(Chinhphu.vn) - Năm tập văn kiện Đảng toàn tập (từ tập 55-59) phản ánh vai trò lãnh đạo của Đảng trong những năm 1996-2000, có số lượng tài liệu phong phú, đa dạng, sẽ được phát hành rộng rãi đến các cơ quan, trường học, viện nghiên cứu, thư viện…

Họp báo công bố hoàn thành 5 tập Văn kiện Đảng toàn tập.
Ngày 11/9, Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia-Sự thật đã tổ chức họp báo công bố hoàn thành 5 tập Văn kiện Đảng toàn tập. Theo Tổng biên tập Nhà xuất bản Hoàng Phong Hà, Văn kiện Đảng toàn tập từ tập 55 đến tập 59 có số lượng tài liệu phong phú, đa dạng. Qua quá trình xác minh, sàng lọc, các nhóm xây dựng bản thảo đã lựa chọn 442 tài liệu đưa vào xuất bản trong 5 tập, tương ứng với 3.152 trang, trong đó phần văn kiện chính gồm 416 tài liệu và phần phụ lục gồm 26 tài liệu.

Thành phần tài liệu đa dạng, bao gồm các thể loại văn bản như nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, thông báo, công văn, bài phát biểu… Chiếm số lượng nhiều nhất là loại văn bản thông báo ý kiến kết luận của Bộ Chính trị, Thường vụ Bộ Chính trị.

Trong tổng số 442 tài liệu, 5 tập Văn kiện Đảng có 145 tài liệu đóng dấu chỉ mức độ mật. Các tài liệu này đều là những tài liệu mật trong một thời điểm nhất định và rất có giá trị cho công tác nghiên cứu. Hội đồng giải mật Văn phòng Trung ương Đảng đã tiến hành giải mật 145 tài liệu nêu trên rất chặt chẽ, đúng quy định và đưa vào xuất bản trong 5 tập này.

Các tài liệu chủ yếu được khai thác từ Kho Lưu trữ Trung ương Đảng, bên cạnh đó được bổ sung từ một số nguồn tài liệu có độ tin cậy cao như: Ban Đối ngoại Trung ương, Thư viện Quốc gia Việt Nam, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia-Sự thật, báo Nhân dân.

Các tài liệu thuộc phần văn kiện chính được sắp xếp theo trật tự thời gian. Đối với tài liệu hội nghị được sắp xếp theo trình tự diễn biến của hội nghị và các văn kiện

Cũng theo ông Hoàng Phong Hà, 5 tập này phản ánh khá đầy đủ, toàn diện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng trong những năm 1996-2000. Ví dụ như tập 55 tương ứng với năm 1996 phản ánh quá trình chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội VIII của Đảng; định hướng chiến lược phát triển giáo dục đào tạo, khoa học và công nghệ…

Tập 56 tương ứng với năm 1997 với nội dung như  bầu cử đại biểu Quốc hội khóa X, Hội nghị Trung ương III với 2 nghị quyết quan trọng về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tiếp tục xây dựng Nhà nước Cộng hòa XHCN Việt Nam trong sạch, vững mạnh, Hội nghị Trung ương bất thường cho ý kiến về nhân sự lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước nhiệm kỳ Quốc hội khóa X…

Hay tập 58 tương ứng với năm 1999 là năm Hội nghị Trung ương VIII ra Nghị quyết một số vấn đề về tổ chức, bộ máy của hệ thống chính trị và tiền lương, trợ cấp xã hội và ngân sách nhà nước…

Có thể nói, 5 tập văn kiện Đảng rất có giá trị về chính trị, tư tưởng, cung cấp những tư liệu lịch sử xác thực và có hệ thống cho công tác nghiên cứu, lý luận, tổng kết công tác xây dựng Đảng, viết lịch sự Đảng. Đồng thời, góp phần phát triển đường lối, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân, thế hệ trẻ về truyền thống cách mạng của Đảng.

Các ấn phẩm sẽ được phát hành rộng rãi tới các cơ quan, trường học, hệ thống học viện, viên nghiên cứu, thư viện tỉnh trong cả nước.

Thu Cúc