(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, trong 2 ngày 28 và 29/7, tại Hà Nội, Đảng bộ Bộ Công Thương đã tiến hành Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025 trên tinh thần nghiêm túc, hiệu quả, an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định về phòng chống dịch.
Đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: VGP/Phan Trang.
Bám sát phương châm: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển, với chủ đề: “Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo; nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, góp phần xây dựng ngành Công Thương vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”, Đại hội sẽ đánh giá kết quả công tác nhiệm kỳ 2015-2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp cho nhiệm kỳ 2020-2025, bầu Ban Chấp hành khóa mới để lãnh đạo Đảng bộ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Nỗ lực vượt khó

Trong nhiệm kỳ 2015-2020, tình hình chính trị, kinh tế-xã hội trong nước và thế giới có những yếu tố tác động theo chiều hướng thuận lợi; nhiều yếu tố tích cực, hợp tác và liên kết kinh tế, thương mại khu vực và liên khu vực tiếp tục được đẩy mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế-xã hội. Tuy nhiên, giai đoạn 2019-2020, kinh tế thế giới tăng trưởng chậm do ảnh hưởng của dịch COVID-19; cạnh tranh chiến lược và xung đột thương mại giữa một số nền kinh tế lớn gia tăng; tình hình khu vực và trên Biển Đông diễn biến phức tạp.

Dưới sự lãnh đạo điều hành chung sâu sát, quyết liệt của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ, Ban Cán sự Đảng, Đảng ủy Bộ, Lãnh đạo Bộ Công Thương đã lãnh đạo toàn ngành công thương đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị đề ra, góp phần vào thành công chung của kinh tế cả nước, tạo tiền đề tích cực cho nhiệm kỳ tiếp theo.

Nhiệm kỳ 2015-2020 cũng ghi nhận sự nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ngành Công Thương, vượt qua khó khăn, đạt nhiều kết quả khả quan với những thành tựu nổi bật.

Có thể kể đến là việc Bộ Công Thương tiếp tục đổi mới, thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo Nghị quyết 18-NQ/TW, Nghị quyết 19-NQ/TW gắn với tái cơ cấu ngành công thương.

Bộ Công Thương hiện có 26 đơn vị tham mưu quản lý nhà nước; 50 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc; 9 doanh nghiệp do Bộ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ. Số đơn vị đầu mối thuộc Bộ giảm từ 35 đơn vị trong nhiệm kỳ Chính phủ 2011-2015 xuống còn 30 đơn vị trong nhiệm kỳ Chính phủ 2016-2021; số lượng phòng giảm từ 197 xuống còn 123 phòng.

Bộ Công Thương lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện đạt và vượt hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch được giao của toàn ngành, qua đó đóng góp tích cực vào kết quả chung về phát triển kinh tế-xã hội của cả nước.

Cụ thể, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu vượt mốc 500 tỷ USD. Việt Nam đạt được nhiều thành công quan trọng trong thực hiện mở cửa hội nhập một cách mạnh mẽ hơn với Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA) chính thức được ký kết và sắp có hiệu lực. Công tác quản lý nhà nước về chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, gian lận thương mại, xuất xứ được củng cố, góp phần quan trọng ổn định thị trường. Bộ Công Thương là Bộ đầu tiên thực hiện kết nối với Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bên cạnh đó, sự tăng trưởng bứt phá của thương mại điện tử đưa Việt Nam trở thành một trong những thị trường tiềm năng nhất khu vực ASEAN; chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện; nước ta thành công trong việc sản xuất máy biến áp nguồn dự phòng 500 kV công suất 467 MVA; quá trình tái cơ cấu lực lượng quản lý thị trường đã đạt được những kết quả tích cực; phát triển đột phá về năng lượng mặt trời với công suất đưa vào vận hành lên tới gần 5.000 MW.

Toàn cảnh Đại hội. Ảnh: VGP
Phát huy tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Xác định rõ các thời cơ và thách thức phía trước, đại diện cho tập thể Đảng bộ Bộ Công Thương, đồng chí Trần Tuấn Anh, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương nhấn mạnh yêu cầu về tinh thần quyết tâm, chủ động, nhạy bén nắm bắt xu hướng của Đảng ủy Bộ Công Thương và các cấp ủy trực thuộc trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh nhận định, nhiệm kỳ 2020-2025 được dự báo sẽ diễn ra trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; do tác động của những yếu tố bất lợi như thiên tai, dịch bệnh, xung đột, chia rẽ về chính trị, kinh tế và xã hội trên toàn cầu; về nhìn chung hòa bình hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn. Ở trong nước, sau 35 năm đổi mới, thế và lực của đất nước, sức mạnh tổng hợp quốc gia, uy tín quốc tế của nước ta ngày càng được nâng cao, tạo tiền đề quan trọng để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Năm năm tới, Việt Nam hội nhập quốc tế sâu, rộng hơn, sẽ phải thực hiện đầy đủ các cam kết khi tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới. Chính phủ Việt Nam đang tập trung cải cách theo hướng đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, cải thiện môi trường kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội và phát triển bền vững. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều khó khăn thách thức phải vượt qua, từ thiên tai, dịch bệnh và sự chống phá của các thế lực thù địch đối với Đảng, Nhà nước và chế độ ta.

Trên tinh thần đó, Đại hội đã thảo luận sôi nổi, vừa bảo đảm tuân thủ các quy định, vừa phát huy tinh thần thẳng thắn, sáng tạo, xây dựng để xây dựng các mục tiêu, phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 - 2025. Theo đó tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025. Phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nêu cao đạo đức, trách nhiệm nêu gương, quyết tâm lãnh đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ Công Thương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trương Xuân Cừ, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí yêu cầu Đảng bộ Bộ Công Thương trong nhiệm kỳ tới cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đặc biệt, cần chú trọng phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy đảng, bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương hình thức lãng phí. Toàn Đảng bộ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm để xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, đưa các nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước.

Đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương. Ảnh: VGP.
Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trương Xuân Cừ, đồng chí Hoàng Quốc Vượng, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương cam kết tiếp thu đầy đủ và sẽ cụ thể hóa trong chương trình công tác nhiệm kỳ của Đảng bộ Bộ Công Thương. Đồng chí Hoàng Quốc Vượng khẳng định quyết tâm bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; phát huy sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Ban Cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương, lãnh đạo chính quyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Sau thời gian làm việc nghiêm túc, đúng quy định, Đại hội đã bầu ra Ban chấp hành Đảng Bộ Công Thương nhiệm kỳ 2020-2025 và Đoàn đại biểu Bộ Công Thương đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương lần thứ XIII. Đại hội bế mạc lúc 15h cùng ngày, trong không khí hân hoan, phấn khởi và quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Phan Trang