(Chinhphu.vn) - 6 tháng đầu năm 2013, Cục Bản quyền tác giả đã cấp trên 2.400 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2012.

Ảnh minh họa

Trong tổng số tác phẩm đăng ký tại Cục Bản quyền tác giả, có 770 tác phẩm mỹ thuật ứng dụng, chiếm 31% và vẫn là loại hình tác phẩm đăng ký nhiều nhất tại Cục Bản quyền tác giả trong nhiều năm.

Đứng thứ hai là loại hình tác phẩm viết với 594 Giấy chứng nhận đăng ký được cấp chiếm 24%. 458 tác phẩm âm nhạc được đăng ký, chiếm 18%. Tiếp đến là 301 tác phẩm tạo hình được đăng ký...

6 tháng qua, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận, xem xét hồ sơ và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 1.336 Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan, chiếm 54% tổng số Giấy chứng nhận được cấp.

Bên cạnh đó, Văn phòng đại diện Cục Bản quyền tác giả tại Đà Nẵng cũng đã tiếp nhận, xem xét và chuyển Cục Bản quyền tác giả cấp 86 Giấy chứng nhận đăng ký...

Thanh Hà