(Chinhphu.vn) - Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, Thầy thuốc Ưu tú lần thứ 13 - 2020 công khai danh sách các cá nhân đạt tiêu chuẩn, đủ số phiếu tín nhiệm trên 90% tổng số thành viên Hội đồng.

Cổng TTĐT Chính phủ xin giới thiệu Danh sách các cá nhân đủ tiêu chuẩn đề nghị xét chọn danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú để các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước biết, cho ý kiến phản ánh.

Mọi thông tin xin gửi về Thường trực Hội đồng cấp Nhà nước (qua Vụ Truyền thông và Thi đua, khen thưởng, Bộ Y tế) trước ngày 07/02/2020 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét trước khi trình hồ sơ lên Chủ tịch nước xem xét, phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Nhân dân, thầy thuốc Ưu tú.