(Chinhphu.vn) – Tại phiên họp thứ 38 diễn ra vào sáng 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và thảo luận Báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV của Ban Dân nguyện.


Báo cáo tại phiên họp, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cho biết, thông qua các cuộc tiếp xúc cử tri, đã tổng hợp được 2.251 kiến nghị. Qua phân loại, lọc kiến nghị trùng còn 2.224 kiến nghị liên quan đến hoạt động của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan tư pháp…  Đến nay 2.201 kiến nghị đã được giải quyết, trả lời (đạt 98,97%). Các lĩnh vực nhận được nhiều sự quan tâm của cử tri là lĩnh vực tài nguyên và môi trường; giáo dục và đào tạo; giao thông vận tải; lao động, thương binh và xã hội…

Cụ thể, về hoạt động của Quốc hội, có 51 kiến nghị (chiếm 2,29%). Nhìn chung, cử tri đều cho rằng hoạt động của Quốc hội thời gian qua có nhiều cải tiến, đổi mới thiết thực và hiệu quả đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri. Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đều được các ĐBQH  tiếp thu và phản ánh tại các phiên thảo luận, chất vấn ở Quốc hội. Cử tri thường xuyên theo dõi và đánh giá cao chất lượng các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), thảo luận các dự án luật, các giám sát chuyên đề thẳng thắn, vừa mang tính phản biện cao, vừa mang tính xây dựng, bảo đảm chuẩn bị nội dung tốt nhất phục vụ kỳ họp của Quốc hội.

Về công tác điều hành của Chính phủ, có 2.127 kiến nghị (chiếm 95,64% tổng số kiến nghị), trong đó có 1.745 kiến nghị đã được giải trình, cung cấp thông tin tới cử tri (chiếm 82,90%); 113 kiến nghị đã được tiếp thu và giải quyết xong; 247 kiến nghị đang giải quyết, đó là các kiến nghị liên quan đến sửa đổi, bổ sung 91 văn bản quy phạm pháp luật cần thời gian để tổng kết, đánh giá hoặc cần kinh phí để giải quyết, như nâng cấp, xây dựng một số tuyến quốc lộ; đầu tư cơ sở hạ tầng; chế độ chính sách đối với người có công,... hiện đã có 212/247 kiến nghị trả lời nêu rõ thời hạn dự kiến giải quyết xong (tăng 10% so với kỳ trước).

Theo Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải, các Đoàn đại biểu Quốc hội đều cho rằng các bộ, ngành, các cơ quan đơn vị đều rất nghiêm túc, tích cực trả lời cử tri, nhìn chung đáp ứng yêu cầu về chất lượng và thời hạn trả lời, hầu hết các bộ trưởng đều trực tiếp xem xét, giải quyết, ký văn bản trả lời và công khai trên cổng thông tin điện tử, qua đó cử tri, các đại biểu Quốc hội có thể trực tiếp giám sát, các cơ quan báo chí có thể kịp thời tuyên truyền tới cử tri...  

Một số kiến nghị liên quan đến nhu cầu cấp thiết của người dân đã được giải quyết kịp thời; một số nhóm vấn đề lớn mà người dân phản ánh cũng được quan tâm tìm giải pháp tháo gỡ, bước đầu có chuyển biến, như: Vấn đề “tham nhũng vặt”; việc tiếp công dân; việc dạy thêm, học thêm; vấn đề rà soát, sửa đổi một số văn bản xử phạt vi phạm hành chính…

Về hoạt động của các cơ quan tư pháp, có 36 kiến nghị (chiếm1,62% tổng số kiến nghị) liên quan đến một số vấn đề như xét xử công khai những vụ án ma túy; xem xét, giải quyết kịp thời đơn kêu oan của phạm nhân; tiếp tục rà soát, sửa đổi, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Hình sự, Tố tụng Hình sự... Toàn bộ kiến nghị đã được Tòa án nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao xem xét, trả lời.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Dân nguyện Nguyễn Thanh Hải cũng cho biết, một số văn bản trả lời cử tri vẫn còn bất cập, chưa có đủ thông tin để đại biểu Quốc hội trả lời cử tri. Việc phối hợp giữa các bộ, ngành, trong giải quyết kiến nghị cử tri

chưa chặt chẽ, dẫn đến một số kiến nghị chưa rõ trách nhiệm do cơ quan nào chủ trì giải quyết. Một số kiến nghị chưa được giải quyết do một số bộ chậm ban hành văn bản hướng dẫn hoặc chậm triển khai các quy định của pháp luật. Một số kiến nghị đã được các bộ, ngành tiếp thu, mặc dù đã triển khai nhiều biện pháp thực hiện nhưng chuyển biến còn chậm nên cử tri vẫn bức xúc, tiếp tục có kiến nghị…

Sau nghi nghe các ý kiến thảo luận, đóng góp đối với báo cáo tại phiên họp, phát biểu kết luận nội dung Báo cáo Kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV của Ban Dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị cần phải nghiên cứu làm rõ thêm nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc trả lời không đúng, không đầy đủ các ý kiến kiến nghị của cử tri; đồng thời xem xét việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri có đến được với cử tri hay không; đánh giá chất lượng trả lời qua việc phản hồi ý kiến cử tri, hiệu quả thực tế của việc trả lời các ý kiến, kiến nghị cử tri, của các bộ, ngành.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ đề nghị Ban Dân nguyện tiếp thu đầy đủ các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn chỉnh báo cáo; chú ý rà soát thật kỹ về kỹ thuật văn bản, câu từ, nhất là các đánh giá, nhận định, bảo đảm nội dung ngắn gọn, thể hiện một cách khách quan./.

Nguyễn Hoàng