(Chinhphu.vn) – Theo phân công thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp tháo gỡ cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng năm 2019, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) đã có phân công nhiệm vụ cụ thể, đặc biệt tập trung vào vấn đề xử lý dịch bệnh hiện nay.

Theo đó, Tổng cục Phòng chống thiên tai chủ trì, phối hợp với Cục Thú y, Cục Thủy sản, Vụ Pháp chế khẩn trương sửa đổi nghị định số 02/2017/NĐ-CP ngày 9/1/2017 về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh theo trình tự thủ tục rút gọn. Dự kiến nội dung này sẽ trình Chính phủ tháng 6/2019.

Cục Thú y được giao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch tả lợn châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị 04/CT-TTg ngày 20/3 vừa qua.

Cùng với đó, cần xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh, ngăn chặn, không để phát sinh trên diện rộng. Đơn vị này cũng được giao tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán, vận chuyển, giết mổ… các sản phẩm lợn làm lây lan dịch bệnh. Xử lý nghiêm các trường hợp che giấu, không khai báo kịp thời động vật mắc bệnh. Cùng với đó nghiên cứu vaccine phòng chống bệnh và các giải pháp phòng chống dịch bệnh tả lợn châu Phi.

Cục Thú y cũng được yêu cầu đánh giá kết quả thực hiện các giải pháp phóng chống dịch tả lợn châu Phi, bệnh tai xanh, bệnh lở mồm long móng, định hướng công tác kiểm soát dịch bệnh trong thời gian tới… Các nội dung giao cho Cục Thú y được lãnh đạo Bộ NN&PTNT yêu cầu hoàn thành và báo cáo Bộ để Bộ NN&PTNT báo cáo Thủ tướng trong tháng 9/2019.

Riêng về xây dựng “Hệ thống thông tin về phát hiện, phòng chống dịch bệnh từ cơ sở”, để đảm bảo thông tin dịch bệnh kịp thời trong quản lý, điều hành, chỉ đạo… yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ này trong tháng 12/2019.

Theo yêu cầu của lãnh đạo Bộ NN&PTNT, Cục Chăn nuôi sẽ là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Công Thương, các đơn vị liên quan để làm việc với các doanh nghiệp, cơ sở chế biến tăng cường thu mua dự trữ, cấp đông đề hạn chế mức giảm giá của thịt lợn quá sâu, đồng thời tránh tăng giá khi tái đàn. Đây cũng là đơn vị sẽ chủ trì phối hợp với các bên liên quan để tham mưu, đề xuất các giải pháp cung ứng đủ giống để tái đàn sau dịch bệnh.

Đỗ Hương