(Chinhphu.vn) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tập trung đánh giá, rà soát và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Chiều 8/1, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, giai đoạn 2016-2020 và phương hướng hoạt động giai đoạn 2021-2025, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.

Theo ông Nguyễn Hoàng Linh, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2020 và giai đoạn 2016-2020, Tổng cục đã hoàn thành các chỉ tiêu, nội dung kế hoạch do Bộ KH&CN giao; thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng.

Nổi bật như Tổng cục đã chủ trì tham mưu xây dựng trình cấp có thẩm quyền ban hành 07 Nghị định và 21 Thông tư về các lĩnh vực cải thiện môi trường kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đổi mới hoạt động kiểm tra chuyên ngành và hậu kiểm.

Sau khi triển khai áp dụng Thông tư số 07/2017/TT-BKHCN, đã giúp cắt giảm khoảng 96% số lô hàng hóa thuộc phạm vi quản lý của Bộ KH&CN phải kiểm tra trước thông quan. Đồng thời, giảm thời gian kiểm tra chất lượng nhập khẩu từ 23 ngày trước đây xuống còn một ngày, vượt yêu cầu về thời gian của ASEAN+4 (là 90 giờ).

Tổng cục đã tham mưu cho lãnh đạo Bộ KH&CN trình Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2018/NĐ-CP, theo đó, hàng hóa nhập khẩu áp dụng biện pháp hậu kiểm, thời gian kiểm tra và thông quan hàng hóa chỉ còn tối đa một ngày. Với biện pháp này, giai đoạn 2017-2020, chi phí đối với gần 280.000 lô hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ KH&CN chuyển sang cơ chế hậu kiểm đã giảm khoảng 3.000 tỷ đồng cho doanh nghiệp (bao gồm chi phí lưu kho, bãi; chi phí cho người đi làm thủ tục nhập khẩu).

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: VGP/Hoàng Giang

Tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp

Biểu dương và đánh giá cao các kết quả của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã đạt được trong thời gian vừa qua, Bộ trưởng Bộ KH&CN Huỳnh Thành Đạt đề nghị trong thời gian tới, Tổng cục tập trung đánh giá, rà soát và hoàn thiện thể chế, hành lang pháp lý về chất lượng sản phẩm hàng hóa, tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Trong đó, tập trung vào việc nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật, Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và các văn bản có liên quan, bảo đảm đáp ứng được các yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, phù hợp với các cam kết tại Hiệp định CPTPP, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tận dụng các cơ hội của cuộc cách mạng 4.0, quá trình chuyển đổi số…

Bên cạnh đó, Tổng cục cần triển khai hiệu quả các đề án, chương trình đã được Thủ tướng phê duyệt như Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030...

Tập trung xây dựng, triển khai phương án cắt giảm điều kiện kinh doanh, thủ tục hành chính. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt. Bên cạnh đó, Tổng cục tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng số lượng các dịch công trực tuyến cấp độ 3, 4 để tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ động, tích cực phối hợp với các bộ, ngành, các đơn vị trong và ngoài Tổng cục tăng cường xử lý, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho các tổ chức, doanh nghiệp, thúc đẩy sự phát triển, bảo đảm công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng…

Hoàng Giang