(Chinhphu.vn) - Hội Luật gia Việt Nam cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người.

Ảnh: VGP/Phan Trang

Ông Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh điều này tại Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập Hội Luật gia Việt Nam (4/4/1955-4/4/2015) tổ chức tại Hà Nội vào sáng 4/4.

Nhấn mạnh lịch sử phát triển của Hội Luật gia luôn đồng hành  với sự phát triển của đất nước, với sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, ông Lê Hồng Anh đề nghị trong thời gian tới, Hội cần tiếp tục thực hiện tốt chỉ thị về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các mặt công tác; có giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động, xứng đáng là tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp của những người làm công tác lập pháp, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và hoàn thiện pháp luật phù hợp với đặc điểm của nước ta trong quá trình hội nhập quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội Luật gia cần tiếp tục nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên; chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng thu hút các luật sư trẻ tham gia Hội.

Cùng với việc tiếp tục chủ trì và tham gia soạn thảo, góp ý các dự án luật và các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường tham gia công tác giám sát phản biện chính sách pháp luật, Hội cũng cần đẩy mạnh hoạt động tư vấn pháp luật và trợ giúp pháp lý cho người nghèo, bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, cải cách tư pháp, hành chính, tăng cường hợp tác quốc tế, nhất là trong việc bảo vệ chủ quyền quốc gia.

Chủ tịch Hội Luật gia Việt Nam Nguyễn Văn Quyền cho biết, trong 60 năm qua, đặc biệt giai đoạn 2004-2015, Hội Luật gia đã có nhiều biện pháp đẩy mạnh và nâng cao chất lượng trong công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật và đã thu được nhiều kết quả khả quan, góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.

Cụ thể, Hội đã chủ trì xây dựng thành công Luật Trọng tài thương mại năm 2010. Hiện nay đang chủ trì xây dựng dự án Luật Trưng cầu ý dân theo kế hoạch sẽ trình Quốc hội khoá XIII tại kì họp thứ 10 tới.

Bên cạnh đó, hệ thống các trung tâm tư vấn pháp luật của Hội ngày càng phát triển. Tính đến hết năm 2014, Hội Luật gia Việt Nam đã có 66 trung tâm tư vấn pháp luật, trong đó 12 trung tâm trực thuộc Trung ương hội và 54 trung tâm trực thuộc Hội Luật gia các tỉnh, thành phố.

Thời gian gần đây, nhiều hoạt động của Hội Luật gia đã góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia.

Phan Trang