(Chinhphu.vn) - Công chức lãnh đạo cấp đội tại chi cục thuế (CCT) khu vực có thành phần hợp nhất là CCT thành phố phải đạt tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại CCT thành phố để đáp ứng điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ảnh minh họa

Tổng cục Thuế đã có công văn giải đáp vướng mắc, đồng thời hướng dẫn việc sắp xếp nhân sự cấp đội khi hợp nhất, thành lập CCT khu vực thành phố và CCT huyện, thị xã.

Theo quy định về tiêu chuẩn chức danh, lãnh đạo, công chức lãnh đạo cấp đội tại CCT ở các thành phố có yêu cầu về tiêu chuẩn chức danh (trình độ chuyên môn đào tạo, chuyên môn nghiệp vụ,…) cao hơn so với công chức lãnh đạo cấp đội tại CCT ở các huyện, thị xã.

Tổng cục Thuế khẳng định, quy mô, tính phức tạp của CCT khu vực cao hơn so với CCT thành phố. Do vậy, công chức lãnh đạo cấp đội tại CCT khu vực có thành phần hợp nhất là CCT thành phố phải đạt điều kiện, tiêu chuẩn,… tối thiểu điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại CCT thành phố để đáp ứng điều kiện thực hiện nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, hiện chưa có quy định về tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội với CCT khu vực, do vậy Tổng cục Thuế hướng dẫn: Đối với việc bổ nhiệm mới lãnh đạo cấp đội ở CCT khu vực từ việc hợp nhất như trên, thì thực hiện theo tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại CCT thành phố.

Đối với sắp xếp lãnh đạo đang có ở CCT huyện, thị xã khi sáp nhập với CCT thành phố: Với cấp đội trưởng thì công chức phải đáp ứng điều kiện, tiêu chuẩn lãnh đạo cấp đội tại CCT thành phố.

Với cấp đội phó, để đảm bảo quyền lợi của công chức, Tổng cục Thuế nhất trí để cục thuế tự bàn bạc, thống nhất sắp xếp đối với các trường hợp lãnh đạo cấp đội ở CCT huyện, thị xã đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội tại CCT huyện, thị xã, giữ chức vụ phó đội trưởng tại CCT khu vực trong thời gian tối đa 3 năm để có thời gian hoàn thiện đủ điều kiện tiêu chuẩn chức danh lãnh đạo cấp đội ở CCT khu vực.

Sau 3 năm khi CCT khu vực đi vào hoạt động mà công chức này không đáp ứng đủ điều kiện, tiêu chuẩn thì cục thuế xem xét bố trí công việc khác phù hợp, hoặc điều chuyển sang vị trí phù hợp tại các CCT huyện lân cận có điều kiện, tiêu chuẩn tương tự.

DM