(Chinhphu.vn) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) sẽ khắc phục những bất cập hiện tại, đảm bảo tính công bằng và bền vững của chính sách BHYT.
Ảnh VGP/Thu Cúc
Chiều 19/3, Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam tổ chức họp báo quý I, thông tin về BHXH-BHYT.

Theo Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đỗ Thị Xuân Phương, năm 2014, BHXH sẽ nỗ lực thực hiện tốt chế độ chính sách, hoàn thành mục tiêu tổng thu BHXH, BHYT là hơn 218.000 tỉ đồng; tổng chi BHXH, BHYT là hơn 191.000 tỉ đồng. Đặc biệt, xúc tiến thực hiện Đề án lộ trình tiến tới BHYT toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020.

Thông tin về Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT, Trưởng Ban Thực hiện chính sách BHYT Vũ Xuân Bằng cho biết, sau 4 năm triển khai Luật BHYT, số người tham gia BHYT đã tăng nhanh và đạt được mục tiêu mở rộng các đối tượng tham gia. Tuy nhiên, Luật BHYT hiện hành đã bộc lộ một số bất cập cần khắc phục.

Theo Luật, quy định tham gia BHYT theo “trách nhiệm” chưa có tính ràng buộc cao. Điều này dẫn đến việc tiếp tục mở rộng các đối tượng tham gia BHYT gặp nhiều khó khăn. Bên cạnh đó, các chế tài xử phạt không tham gia BHYT chưa đủ mạnh. Nếu không quy định bắt buộc sẽ có nhiều nhóm đối tượng, nhất là những người khỏe mạnh, có thu nhập cao sẽ không tham gia và như vậy, không giải quyết được tình trạng “lựa chọn ngược” chỉ người ốm mới tham gia BHYT, gây nguy cơ mất cân đối quỹ, ảnh hưởng đến tính bền vững của BHYT.

Hiện tại, chưa có Hội đồng Quốc gia về chính sách BHYT để hoạch định chính sách phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội tại từng thời kỳ. Vì vậy, việc xây dựng danh mục thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật chưa phù hợp với yêu cầu thực tế.

Chính vì vậy, Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung Luật BHYT có một số điểm mới sẽ khắc phục những bất cập hiện tại, đảm bảo tính công bằng và bền vững của chính sách BHYT.

Theo Dự thảo, 25 nhóm đối tượng thành 5 nhóm theo trách nhiệm đóng BHYT dẽ được sắp xếp lại để thuận lợi trong quản lý và tổ chức thực hiện, bao gồm: Nhóm do người lao động và người sử dụng lao động đóng; nhóm do tổ chức BHXH đóng; nhóm do ngân sách Nhà nước đóng; nhóm được ngân sách Nhà nước hỗ trợ một phần mức đóng và nhóm tự đóng BHYT.

Luật mới cũng sẽ khắc phục tình trạng trùng thẻ do nhiều cơ quan cùng quản lý đối tượng: Luật đã bổ sung trách nhiệm của Bộ LĐTBXH, trách nhiệm của Bộ GDĐT và quy định trách nhiệm của UBND xã về việc lập danh sách đối tượng tham gia BHYT.

Đồng thời, mở rộng phạm vi thanh toán của quỹ BHYT đối với các trường hợp khám chữa bệnh tự tử, tự gây thương tích, tổn thương về thể chất tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật gây ra, tai nạn lao động, điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt đối với trẻ em dưới 6 tuổi.

Dự thảo Luật cũng quy định tham gia BHYT theo hộ gia đình đồng thời với cơ chế giảm trừ mức đóng cho các thành viên trong hộ: Người thứ nhất đóng bằng mức quy định, những người sau được giảm trừ phần trăm.

Thu Cúc