(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa có công văn chỉ đạo các ngân hàng tham gia Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02/NQ-CP: Kể từ ngày 1/6/2016 tiếp tục giải ngân đối với các hợp đồng tín dụng đã ký với khách hàng trước ngày 31/3/2016 từ nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

NHNN cũng khẳng định, lãi suất áp dụng theo lãi suất thỏa thuận tại hợp đồng tín dụng đã ký giữa khách hàng và ngân hàng theo đúng quy định tại Thông tư 11/2013/TT-NHNN và Thông tư 32/2014/TT-NHNN.

Việc NHNN ban hành công văn này là nhằm thực hiện đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ: “Tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng vay vốn, nhất là đối với cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới và cải tạo sửa chữa lại nhà ở”.

Theo số liệu thống kê mới nhất, Chương trình cho vay hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết 02 ngày càng được đẩy nhanh hơn và đạt được những kết quả tích cực.

Tính đến ngày 10/5, các ngân hàng đã ký hợp đồng cam kết cho vay 34.826 tỷ đồng đối với 56.240 khách hàng, đã giải ngân theo tiến độ dự án đạt 25.800 tỷ đồng. Trong đó, khách hàng cá nhân đã cam kết cho vay đạt 27.447 tỷ đồng đối với 56.112 khách hàng, giải ngân 20.812 tỷ đồng.

Theo báo cáo nhanh của các ngân hàng, đến ngày 20/5, số tiền đã giải ngân là 26.733 tỷ đồng, trong đó giải ngân cho khách hàng cá nhân là 21.667 tỷ đồng.

NHNN cũng cho biết, đã nhận được một số ý kiến của Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính, nhưng nội dung chưa được thống nhất về đối tượng và tổng số tiền đề nghị giải ngân.

Cụ thể, Bộ Tài chính có ý kiến: Trong trường hợp đến 1/6 chưa giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng thì chỉ gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký của khách hàng cá nhân và thực hiện giải ngân hết số tiền tái cấp vốn 30.000 tỷ đồng đã được phê duyệt theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn 2167/VPCP-KTTH.

Còn Bộ Xây dựng có ý kiến: Gia hạn thời hạn giải ngân gói tín dụng 30.000 tỷ đồng với lãi suất ưu đãi đối với tất cả các khách hàng (cả hộ gia đình, cá nhân và doanh nghiệp) đã được cam kết vay vốn cho đến khi giải ngân hết lượng vốn đã cam kết.

NHNN cho biết, đang báo cáo Chính phủ về phương án gia hạn Chương trình theo 2 hướng.

Hướng thứ nhất, gia hạn giải ngân tái cấp vốn đối với các hợp đồng tín dụng đã ký trước ngày 31/3/2016 đối với các khách hàng là cá nhân, hộ gia đình vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở, xây dựng mới, cải tạo sửa chữa lại nhà ở của mình tối đa đến ngày 31/12/2016.

Tổng số tiền tái cấp vốn khoảng 32.738 tỷ đồng (bao gồm dự kiến số tiền  tái cấp vốn cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp đến thời điểm 1/6 và số tiền cam kết nhưng chưa giải ngân hết của khách hàng cá nhân).

Hướng thứ hai, dừng giải ngân tái cấp vốn theo đúng quy định tại Thông tư 11 và Thông tư 32 đối với các khách hàng là hộ gia đình, cá nhân đầu tư cải tạo hoặc xây dựng mới nhà ở xã hội, chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở xã hội, dự án nhà ở thương mại được chuyển đổi công năng sang nhà ở xã hội.

Thắng Toàn