(Chinhphu.vn) - Cần nâng cao hơn nữa vai trò của các Hội đồng tư vấn của MTTQ Việt Nam theo hướng đổi mới mạnh mẽ, đi vào chiều sâu, có thực chất.
Hội nghị Ban Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn của Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam, ngày 23/4. Ảnh: VGP/Từ Lương
Sáng 23/4, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban Chủ nhiệm các Hội đồng Tư vấn.

Hội nghị đề ra nhiệm vụ của các Hội đồng tư vấn Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam trong thời gian tới là: Xây dựng, triển khai kế hoạch tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2009-2014 gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết, các chương trình hành động của Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ VII; chuẩn bị nhân sự tham gia Hội đồng Tư vấn nhiệm kỳ 2014-2019; xây dựng và triển khai kế hoạch tư vấn cho Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam thực hiện 2 Quy chế “Về giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và Quy định “MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”.

Các Hội đồng Tư vấn tổ chức góp ý vào các dự án luật; khảo sát, thu thập ý kiến, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri và nhân dân để kịp thời phản ánh giúp Ban Thường trực tổng hợp trình bày tại các kỳ họp của Quốc hội; thường xuyên củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các Hội đồng tư vấn, kiện toàn bổ sung khi có sự thay đổi các thành viên Hội đồng.

Các Hội đồng tư vấn là nòng cốt tham gia các Hội nghị bàn tròn, nêu lên ý kiến của các tầng lớp nhân dân đóng góp vào dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi)…; phản ánh ý kiến cử tri và nhân dân, nghiên cứu đề xuất ý kiến về các nội dung và phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam; tích cực, chủ động phối hợp, phát huy được trí tuệ, năng lực, sự nhiệt tình của các thành viên trong Hội đồng, góp phần củng cố niềm tin trong nhân dân, đồng thuận xã hội.

Các đại biểu tham dự hội nghị bày tỏ thống nhất cao với tinh thần đổi mới hoạt động của các Hội đồng Tư vấn nhằm khắc phục những hạn chế và bất cập trong hoạt động tư vấn hiện nay như; ý kiến tư vấn đưa ra chưa kịp thời, chất lượng tư vấn và kết quả tiếp thu của các cơ quan chức năng chưa đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn hiện nay. Các đại biểu cũng nêu lên những kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao chất hoạt động của các hội đồng tư vấn và cho ý kiến về chủ trương có nên thành lập hội đồng tư vấn riêng về giám sát và phản biện xã hội.

Trên cơ sở các ý kiến trao đổi tại hội nghị Ban Thường trực Ủy ban TƯ MTTQ Việt Nam sẽ tiếp thu để xây dựng giải pháp nhằm đổi mới toàn diện hoạt động của Hội đồng tư vấn trong thời gian tới.

Từ Lương