(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa ban hành Kế hoạch triển khai chương trình hành động thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Ảnh minh họa

Mục tiêu của kế hoạch nhằm cụ thể hóa các giải pháp, nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao thực hiện tại Chỉ thị số 10/CT-TTg bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của Bộ TT&TT; xác định rõ trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị thuộc Bộ; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của hệ thống chính trị, các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước, người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.

Bộ TT&TT yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ phải gương mẫu đi đầu; coi phòng, chống tham nhũng vặt, xử lý nhũng nhiễu, phiền hà là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, là tiêu chí để đánh giá kết quả thi đua, công tác; nếu để xảy ra tiêu cực, tham nhũng, gây phiền hà tại cơ quan, đơn vị mình phụ trách thì phải chịu trách nhiệm trước Đảng, Nhà nước.

Không yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần

Theo kế hoạch, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động công vụ, thực thi nhiệm vụ; tiến hành rà soát các quy định pháp luật có liên quan đến công tác cấp phép, tiếp nhận và xử lý đơn thư thuộc phạm vi đơn vị mình quản lý nhằm nhận diện những thủ tục hành chính rườm rà, không cần thiết hoặc khó thực hiện; phát hiện bất cập, sơ hở có thể gây phiền hà, sách nhiễu với người dân, doanh nghiệp để kiến nghị người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung.

Đồng thời bám sát, thực hiện đúng các quy trình, trình tự thủ tục liên quan đến cấp phép, chứng nhận, chứng chỉ; thực hiện thủ tục hành chính phải tuyệt đối chấp hành đúng thời gian, đúng quy định; sau khi tiếp nhận hồ sơ, thủ tục hành chính theo quy định không được yêu cầu người dân, doanh nghiệp bổ sung hồ sơ, tài liệu quá 01 lần.

Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao công khai địa chỉ đường dây nóng, hộp thư điện tử và tổ chức tiếp nhận, xử lý, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp, nhất là về hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà; công khai kết quả xử lý, nếu có lỗi thì phải công khai xin lỗi người dân, doanh nghiệp và khắc phục hậu quả, xử lý vi phạm theo đúng quy định. Tích cực thực hiện rà soát, tổng hợp điều kiện kinh doanh và sản phẩm hàng hóa kiểm tra chuyên ngành để xây dựng chương trình cắt giảm điều kiện kinh doanh tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp.

 LP